Zeiscursus Regionaal Landschap heeft succes

De zeis is bezig aan een ware comeback! Ook bij het beheer van natuurgebieden wordt ze opnieuw gebruikt. Door de pure eenvoud en de vele voordelen wordt dit staaltje ambacht voor sommigen zelfs terug het favoriete werktuig. Het Regionaal Landschap Schelde-Durme organiseert in haar werkingsgebied meerdere cursussen.

“Alles komt terug” is een veelvoorkomend gezegde, en ook oude ambachten, zoals zeisen, zijn bezig aan een ware comeback. “De vele positieve aspecten (stil, goedkoop, veilig, ontspannend) zorgen ervoor dat zeiscursussen in de lift zitten. De afgelopen jaren organiseerde Regionaal Landschap Schelde-Durme al enkele zeiscursussen, verspreid over haar werkingsgebied. Dit jaar staat ook Dendermonde op de planning”, klinkt het bij het Regionaal Landschap. Natuurpunt Dendermonding beheert verschillende vochtige, zeer bloemrijke graslanden. Door deze graslanden niet te bemesten en twee maal per jaar te hooien wordt de bodem langzaam voedselarmer en de begroeiing ijler. Dat is belangrijk om zoveel mogelijk soorten planten (en dus ook bloemen) te krijgen, wat resulteert in een hoge biodiversiteit. Zoniet nemen grassen en soorten zoals brandnetels en distels de overhand.

De meeste graslanden worden gemaaid in samenwerking met lokale landbouwers, maar sommige zijn te nat voor zware machines. “Omwille van de vele voordelen gebruiken we op die percelen de zeis. Voor het ontstaan van de zeis moeten we even terug naar de ijzertijd, ongeveer 2200 jaar geleden. Toen gebruikte men vooral sikkels om graan te maaien. De zeis werd ontwikkeld om graslanden te maaien. Na het drogen van het gras en de kruiden kon dit hooi gebruikt worden om het vee te voederen in de winter. De zeis is daarmee het oudste werktuig dat speciaal ontwikkeld werd om gras te oogsten. Terwijl de zeis voor de Romeinen nog symbool stond voor vruchtbaarheid en oogst werd ze in de Middeleeuwen vooral geassocieerd met de dood, wegens de toen populaire dodendanskunst. Vanaf de 16e eeuw werd de zeis overal in Europa heel populair. Ook in onze regio werd de zeis vroeger gebruikt om vochtige, bloemrijke graslanden (de ‘meersen’) te hooien. In de Sint-Onolfspolder bleek de kwaliteit van het hooi zelfs van zo’n uitzonderlijke kwaliteit dat het Belgische leger, de Rijkswacht en Brabantse landbouwers speciaal naar
Dendermonde kwamen om hooi te kopen! De opkomst van machines maakte hier echter een eind aan waardoor het (professionele) gebruik grotendeels verdween.”

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)