Zeelse kern krijgt nieuwe look

Het Zeelse gemeentebestuur voorziet in haar meerjarenplan een grondige hertekening van het mobiliteitssysteem en koppelt daaraan een opwaardering van de publieke ruimte doorheen de gemeentekern. “De uitdagingen van de 21ste eeuw pak je niet aan met recepten uit de vorige”, stelt burgemeester Hans Knop (CD&V). “Onze straten en pleinen zijn toe aan een make-over.”

“Zele ontwikkelde zich de voorbije decennia met horten en stoten. Daar wil het huidige gemeentebestuur komaf mee maken. Een eerste stap werd daartoe al gezet met de ‘groene stroom’-studie van de vorige bestuursmeerderheid. Die werd echter nooit in praktijk omgezet. Daar kwam het voorbije jaar al verandering in met de uitvoering van een integrale mobiliteitsstudie. De resultaten daarvan worden voorgelegd aan een groep van 60 vrijwilligers die de oproep om deel uit te maken van het gemeentelijke verkeersplatform beantwoordden.”

Intussen bereidt het gemeentebestuur de volgende stap voor: de ontwikkeling van een ruimtelijke toekomstvisie op haar volledige kern waarin de nieuwe mobiliteitsprincipes worden ingebed. “De voorziene wijziging van de verkeerscirculatie is er in eerste instantie op gericht het fiets- en wandelcomfort in de kern van de gemeente gevoelig te verhogen en het autogebruik zoveel mogelijk te ontraden. De klimaatrobuuste herinrichting van de Zeelse pleinen en de aanloopstraten ernaartoe, moet het ontmoetingskarakter ervan opwaarderen en de kern van Zele letterlijk en figuurlijk meer zuurstof geven.”

Eerder dan elk deelproject op zich aan te vatten, wil Zele een globale visie ontwikkelen. Die moet de ruggengraat worden van een herinrichtingstraject met eindpunt in 2030. Burgemeester Hans Knop: “We willen af van de versnipperde ruimtelijke aanpak. Enkel door onze kern in zijn geheel te bekijken, kunnen we duurzame oplossingen vinden die Zele een echte identiteit geven. Deze integrale aanpak biedt de garantie op een volgehouden inspanning om uitnodigende pleinen te creëren, het fietscomfort en de gezelligheid in de straten die hen verbinden gevoelig te verhogen, en onze winkelkern toekomstgericht te versterken voor klanten en ondernemers.”

Net als met de mobiliteitsstudie wil het Zeelse gemeentebestuur Zelenaars de kans geven om mee te denken over de toekomst van hun gemeente. Dat moet in 2023 alvast resulteren in de uitvoering van een eerste deelproject: de heraanleg van het marktplein. “Onze markt kan zoveel meer zijn dan de (snel)weg doorheen Zele en de parking die ze vandaag is”, vervolg burgemeester Hans Knop. “Het moet de plaats worden waar je comfortabel terecht kan om boodschappen te doen, om na het winkelen gezellig iets te eten of te drinken, om te genieten van een fijne ambiance vlakbij huis. Daar hoort naast maximale fiets- en wandelveiligheid ook een optimale mix van kort- en randparkeren bij. Zo blijven onze handelaars zelfs met een autoluw plein op elk moment bereikbaar voor iedereen.”

De ontwerpstudie omvat de toegang tot de gemeentekern via het Torenhof (knooppunt van de Keltenlaan, de N445 en de Gentsesteenweg), het Julie Billiartplein, de Kouter-, Oudburg- en Cesar Meeuwsstraat, de Markt, het Zandbergplein en de Aloïs de Beulelaan met de stationsomgeving.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)