Woonwagenbewoners De Bruynkaai krijgen nieuwe staanplaats

De woonwagenbewoners die op dit moment nog hun staanplaats op de De Bruynkaai hebben, krijgen een nieuwe plaats. Na enige tijd zoeken, kwam er een tijdelijke alternatieve locatie uit de bus. De vijf woonwagens kunnen verhuizen naar een terrein van De Volkswoningen tussen de Clement Leybaertstraat en de Mechelsesteenweg. Het gaat hier om een tijdelijke locatie, met een duidelijk contract tussen de verschillende partners.

Naar aanleiding van de geplande herinrichting van het kruispunt Mechelse Poort, zal het Agentschap Wegen en Verkeer de zone waar de woonwagenbewoners nu hun staanplaats hebben, inrichten als werfzone. “We hebben recent vernomen dat de werken later starten dan voorzien, meer bepaald in december van dit jaar. Tegen die tijd moeten de vijf woonwagens verhuisd zijn naar de nieuwe locatie, mits toekenning van de omgevingsvergunning die aangevraagd werd door de bewoners.”

Het lokaal bestuur Dendermonde zocht naar alternatieve locaties bij intercommunale DDS, de sociale huisvestigingsmaatschappijen in Dendermonde, De Vlaamse Waterweg en bij nabije gemeenten. Aanvankelijk werd er geen geschikte locatie gevonden, tot een perceel van De Volkswoningen naar voren kwam als potentiële locatie, waar op korte termijn geen sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Het perceel ligt tussen de Clement Leybaertstraat en Mechelsesteenweg. De Volkswoningen verhuurt het terrein aan het lokaal bestuur dat vervolgens alles met de woonwagenbewoners regelt. De woonwagenbewoners zullen huur betalen aan het lokaal bestuur om op deze plaats te staan, en daarnaast ook hun nutsvoorzieningen zelf bekostigen. De extra stabiliteit die aan het terrein moet worden aangebracht om er woonwagens op te kunnen plaatsen, zal ook door hen gedragen worden.

In tussentijd loopt de procedure om een omgevingsvergunning te verkrijgen. Daarvan hangt nu al het gele aanplakpapier aan het desbetreffende perceel. Het terrein is een tijdelijke oplossing voor deze vijf woonwagens. Tot nog toe werd hun staanplaats op de De Bruynkaai gedoogd. Nu gaat het lokaal bestuur over naar een contract waarin alles ook juridisch geregeld en vastgelegd is. “Tussen de verschillende actoren worden nu de laatste details in orde gebracht zodat de woonwagenbewoners tijdig naar deze nieuwe locatie kunnen verhuizen. Vanuit de gemeenteraad kwamen er ook vragen om tot een oplossing voor deze mensen te komen. We zijn dan ook tevreden dat we alsnog een (tijdelijk) alternatief hebben gevonden en dat de bewoners van de woonwagens niet in de kou blijven staan. De bewoners hebben zich steeds constructief opgesteld, zijn burgers van onze stad en de afgelopen 10 jaar zijn er nooit problemen of onregelmatigheden vastgesteld. We zijn dan ook verheugd dat er een oplossing uit de bus is gekomen dankzij De Volkswoningen”, besluit schepen van ruimtelijke ordening Marius Meremans (N-VA).

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)