Woonvisie in vorm gegoten: eindsprint nabij

“Zoals reeds vooropgesteld, is het late najaar 2021 voorzien als landing voor de nieuwe woonvisie in onze stad. Na de participatie met de bevolking op 16 november volgen nog overleg en debat met Gecoro en de raadscommissie. Het college zal vervolgens de visie definitief goedkeuren”, stelt Marius Meremans, schepen van Ruimtelijke Ordening in Dendermonde.

“Er is door het studiebureau en onze diensten hard gewerkt en dit heeft geleid tot een onderverdeling met categorieën met elk ook hun eigen voorwaarden en karakteristieken. Ondertussen heeft het college al goedkeuring gegeven aan de opdeling in categorieën en de bijhorende voorwaarden. Na het participatiemoment op 16 november is er ook nog een terugkoppeling en bespreking met de raadsleden. Bij de mogelijke afbakeningen kunnen nog wijzigingen ingevoerd worden. Onderzoek heeft aangetoond dat de groei van Dendermonde en bijkomende huishoudens kan opgevangen worden door projecten die reeds op stapel staan of zullen uitgevoerd worden de komende jaren. Het aansnijden van bijkomende woongebieden is dus niet aan de orde. Dit betekent ook meteen dat de nog vrije Woonuitbreidingsgebieden gevrijwaard blijven.”

Het zoveel mogelijk behouden van de open ruimte is een belangrijke leidraad. “Vooreerst maken we een onderscheid tussen onze dorpen (kleinere kernen) en ons kernhart met tal van voorzieningen en directe aansluiting op het openbaar vervoer. Dat ‘kernhart’ is centrum Dendermonde en Sint-Gillis, onze meest verstedelijkte gebieden. We onderscheiden 3 richtingen in een globale verdichtingsstrategie nl, ‘vrijwaren’ , ‘bewaren’ en ‘groei’. Deze laatste betekent niet ‘zo snel mogelijk verdichten’, maar dat herontwikkeling kan, mits verbetering van de leefkwaliteit van de omgeving. ‘Verdichten en groeien’ is geen doelstelling op zich, elk verdichtingsproject moet een meerwaarde realiseren voor het bestaande woonweefsel.”

“Met deze visie willen we van Dendermonde een stad maken die aangenaam blijft om in te wonen. Geen grote stad, maar een grootse stad. Behouden van open ruimte, vergroening, leefbaarheid, maatregelen in functie van klimaatadaptatie en meer zuurstof in kernen brengen blijven de leidraad voor deze woonvisie. We gaan onze visies ook toelichten aan de Provincie en het Vlaams Gewest want de uiteindelijk goedgekeurde woonvisie zal het kader vormen voor de goede ruimtelijke ordening bij toewijzing van vergunningen”, besluit Meremans.

Kaart (c) Stad Dendermonde.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.