Woon- en zorgproject en huurwoningen op voormalige site Vanhassels

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits de wijziging van de plannen voor de herontwikkeling van de voormalige site Vanhassels in Zele goedgekeurd. Voor het terrein is een brownfieldconvenant afgesloten. Via zo’n convenant krijgen oude en verwaarloosde bedrijfsterreinen een nieuwe bestemming. Op de site komt er ruimte voor een 18-tal units voor mensen met een zorgvraag, 15 huurwoningen en extra groen.

“Met brownfieldconvenanten geven we oude bedrijfsterreinen in Vlaanderen een nieuw leven. Dat gebeurt ook met het oude bedrijfsterrein van het confectiebedrijf Vanhassels in Zele. Het terrein krijgt een nieuwe kwalitatieve invulling waar mensen goede zorg zullen krijgen, huurwoningen beschikbaar worden en ruimte voor een groenzone met fiets- en voetgangersverbindingen”, zegt minister Hilde Crevits (CD&V). “De voormalige industriële site van het confectiebedrijf Vanhassels in het centrum van Zele is al jaren leegstaand en verwaarloosd. In 2018 werd voor dit terrein een brownfieldconvenant gesloten tussen de Vlaamse Regering, Re-vive, Re-vive Brownfield Fund II, Inclusio, de familie Van Hassels en de gemeente Zele en de OVAM. Daarin werden afspraken vastgelegd met het oog op de overdracht van de gronden, de bodemsanering, de sloop en de herontwikkeling tot een woonzorgomgeving met een 70-tal studio’s voor mensen met een beperking en jong dementerenden, via een lange termijn overeenkomst met een zorgverstrekker.”

Het beoogde woonzorgproject wordt nu bijgestuurd onder andere omdat de samenwerking met de vooropgestelde zorgverstrekker niet doorgaat. “Na overleg met alle betrokkenen blijkt een kleinschaliger project met een meer gemengde doelgroep beter haalbaar, wenselijker en beter inpasbaar in de omgeving. De gemeente Zele ging op zoek naar een duurzame oplossing en kwam tot een samenwerking met Inclusio en de sociale huisvestingsmaatschappij GMVW (Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw), die een deel van het project zal realiseren en bijgevolg wenst toe te treden tot het brownfieldconvenant.”

De toetreding van GMVW tot het brownfieldconvenant is door de Vlaamse Regering goedgekeurd. “Het project wordt inhoudelijk bijgestuurd tot een kleinschaliger woon- en zorgproject. Dat bestaat uit een eerste bouwvolume met een 18-tal units en een polyvalente ruimte voor mensen met een zorgvraag en ondersteuningsnood en een tweede bouwvolume met een 15-tal huurwoningen voor bescheiden wonen. De gebouwen worden ingebed in een groene omgeving met een grote, publiek toegankelijke binnentuin die dienstdoet als groene parkzone met een zachte verbinding voor voetgangers en fietsers.”

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)