Ook in 2021 organiseert het Infopunt Europa Direct van de Provincie Oost-Vlaanderen de wedstrijd ‘Europese bibliotheek van Oost-Vlaanderen’. De Provincie wil zo, samen met Oost-Vlaamse bibliotheken, de  betrokkenheid van haar inwoners bij Europa vergroten.

“Europa Direct Oost-Vlaanderen organiseert deze wedstrijd voor de tweede keer. Hiermee wil ze bibliotheken die inspanningen leveren om Europa en de Europese Unie in de kijker te zetten een extra financieel duwtje in de rug geven”, zeg gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Europese samenwerking. De winnende bibliotheek mag de titel “Europese bibliotheek van Oost-Vlaanderen’ twee jaar lang dragen en ontvangt een geldprijs van 5.000 EUR om met Europa gelinkte activiteiten te financieren in 2022. Ook de tweede en de derde gerangschikte bibliotheken ontvangen een geldprijs van respectievelijk 2.000 en 1.000 EUR.

Oost-Vlaamse bibliotheken en hun vestigingen kunnen deelnemen aan deze wedstrijd door een activiteitenplan op te stellen met één of meerdere acties rond Europa die zullen plaatsvinden in 2022. Het activiteitenplan moet het provinciebestuur uiterlijk op 18 oktober 2021 bereiken. De winnaars worden bekend gemaakt in december 2021. Het wedstrijdreglement kan men terugvinden op informatiepunt europadirect.
(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)