Wie ontwikkelt voor DDS en Verko het nieuwe kantoor met uitkijkplatform op het dak?

De zoektocht naar een architect voor het nieuwe kantoorgebouw van DDS en Verko in Appels is gestart. De Vlaamse Bouwmeester doet een Open Oproep om de bedrijfssite om te vormen tot een staaltje kwalitatieve architectuur met aandacht voor hernieuwbare energie, duurzaam ruimtegebruik, vergroening, circulair bouwen, mobiliteitstroeven en een publieksfunctie voor de vele wandelaars en fietsers die dagelijks langsheen de bedrijfssite passeren.

Een nieuw kantoor met een publieke ruimte op het dak die toegankelijk is via het jaagpad langs de Schelde en een polyvalente zaal voor (inter)gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het is een hele mond vol, maar wel een ambitieus bouwplan waarvoor intercommunale DDS vandaag de eerste stappen zet. In samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester doet de intercommunale een Open Oproep tot een volledige studieopdracht voor een nieuwbouw langs de Bevrijdingslaan in Appels, bij Dendermonde. De huidige bedrijfssite voldoet niet meer aan de hedendaagse normen. “Hoog tijd dus om te investeren in nieuwe huisvesting en voluit de deuren open te gooien voor nieuwe mogelijkheden”, verklaart DDS-voorzitter Hans Knop. “Dat willen we doen door breder te kijken dan louter de kantoorfunctie. Het domein van DDS heeft de potentie om hernieuwbare energiebronnen in te schakelen, mobiliteitstroeven uit te werken, meer vergroening uit te voeren en recreatie te creëren voor wandelaars en fietsers. Aangezien de site zich naast de Schelde bevindt en aan natuurgebied paalt, willen we natuur en recreatie integreren in een nieuw kantoorconcept met publieke buitenruimte.”

Door de samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester onderstreept de intercommunale het belang van architecturale kwaliteit. Maar daarnaast is er dus bijzondere aandacht voor de aanpak van mobiliteit rond de site, circulair bouwen (met minder materialen en afval) en hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. DDS beschikt immers over een energiepark met bijna 15.000 zonnepanelen. En voor afvalintercommunale Verko is op het terrein een vergistingsinstallatie in de maak om biomethaan als milieuvriendelijke brandstof te winnen uit het ingezamelde groente-, fruit- en tuinafval. Hans Knop: “Het spreekt voor zich dat het nieuwe gebouw dus infrastructureel en technisch moet aansluiten op de site. Flexibel ruimtegebruik van de nieuwe kantoren is zeker essentieel. Het ontwerp moet toelaten om in de toekomst de indeling van het gebouw te wijzigen zonder grote interne aanpassingswerken. En uiteraard streven we naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.”

Om de verschillende vervoersmogelijkheden in de regio beter op elkaar af te stemmen, kiest intercommunale DDS er ook voor om een Hoppinpunt op de bedrijfssite te voorzien. De parking wordt uitgebreid met meer laadinfrastructuur voor elektrische wagens en het brede publiek zal, via de samenwerking tussen DDS en Share Mobility, ook gebruik kunnen maken van elektrische deelwagens. Spannende vooruitzichten dus voor het personeel van DDS en Verko. Al kunnen ze hun vertrouwde werkplek nog even koesteren. De ontwerpopdracht wordt pas eind 2022 toegewezen, na een grondige analyse en evaluatie van de voorgestelde ontwerpen. De werken zullen wellicht in 2023 kunnen starten. Geïnteresseerde architecten kunnen zich tot 19 februari 2022 kandidaat stellen voor deze opdracht.

Meer info: www.dds-verko.be/bouwproject

Foto (c) Intercommunale DDS-Verko.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)