Wat gebeurt er met onze bomen?

Het lokaal bestuur investeerde in de opmaak van een inventaris van alle bomen op openbaar domein. Hierbij wordt ook de veiligheid van elke boom gecontroleerd en in kaart gebracht.

Aan de hand van al deze informatie zijn we in staat om het aanwezige groen verder in kaart te brengen, toekomstige groene linken uit te werken en snel, efficiënt en vooruitziend in te grijpen in het kader van de openbare veiligheid.

Dit najaar ontvingen wij alle resultaten en hieruit blijkt dat een aantal bomen op het grondgebied een potentieel gevaar kunnen vormen in de toekomst. Aangezien het lokaal bestuur grote waarde hecht aan de openbare veiligheid worden vanaf december 2020 alle potentiële probleembomen geveld.

Voor elke boom die we moeten vellen voorzien wij ook de aanplant van een nieuwe boom. Is een heraanplant op dezelfde locatie niet aangewezen, gaan we op zoek naar een geschikte plek in de onmiddellijke omgeving. In het eerste deel van 2021 worden de wortelstronken verwijderd, in het najaar van 2021 volgt de nieuwe aanplant.

In 2021 voorzien we verdere communicatie rond de resultaten van de inventarisatie en welke stappen verder worden genomen.

(Redactioneel: TROS_Radionieuws )