Vzw Durme lanceert crowdfunding voor de otter en natte natuur

Vzw Durme zet eenfondsenwervingscampagneop poten ommeer otters aan te trekkennaar de valleien van de Durme, Moervaart en Schelde.Met de opbrengst zal de natuurvereniging verder investeren inkwetsbarenatte natuur inderegiodoornieuwegebieden aan te kopen en dieverder te herstellenin functie van otters.

Sinds een tweetal jaar voelt een mannetje otter zich thuis inderegiotussenEksaarde,Lokeren en Berlare. Hij duiktregelmatig op van de Moervaartvallei in Eksaardetot aan het Donkmeer in Berlare. “Het gaat hier altijd over hetzelfde mannetje(herkenbaar aan 1 oog dat opwildcamera oplicht)en die pionier is naarstig op zoek naar een vrouwtje.Zijn aanwezigheid getuigt van een sterk verbeterde leefomgeving,veelalbinnen onze reservaten. Inde regiorond Durme, Moervaart en Scheldebouwt vzw Durmeverder aan haar natuurgebieden.Die natuurgebiedenen haar unieke fauna en florazijnechterafhankelijk van voldoende water, iets waar vzw Durme door een gericht aankoopbeleid eneen gepast beheer aan werkt. In die optiek zullen de komende wekeninLokerenen Berlarebrieven in de bus vallen met de oproep ommee te helpen investeren indezekwetsbare natte natuur,verteltThomas Van Lancker dieverantwoordelijk is voorde aankopen van nieuwe natuur bij vzw Durme.“Natte natuur staatnamelijkondergrotedruk door de verandering van het klimaat. Daaromzijnde aankoopen verbindingvan nieuwe gebieden,net alshet herstel ervan,zo belangrijk.

Vzw Durme beheert al heel wat van die natte natuur in de regio.“Deze natuurgebiedenwerken als een spons enhelpenzo meein de strijd tegen het opwarmende klimaat,”legt Thomas uit. Natte natuurhelpt onsenerzijdsom langere periodes van droogte te overbruggen én anderzijds vormt het een buffer tegen hevige regenval.En wist u dat natte natuur zelfs meer CO2vastlegt
dan bos?
Dankzij de Blue Deal van minister Demir zijn er nuheel tijdelijkmeer middelen ter beschikking voor natte natuur.Vzw Durmekannu iedere door een particulier geschonken euro
vertienvoudigd inzetten voor terreinaankoop.Een unieke kans die eind 2022 verdwijnt.
Voor vele redenenisvzw Durmedusop zoek naar gulle schenkersdiehun schouderszetten onder het verdere natuurbehoud enherstel in onze regio.”Meer info over de campagne vind je terug op de websitewww.vzwdurme.be.

Foto (c) Pexels.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.