Voormalige pastorie is voortaan inclusief Buurtpunt

De voormalige pastorie van Grembergen is voortaan een inclusief Buurtpunt. Het initiatief kwam er via KVG Grembergen.

Eenlokale vrijwilligermerkte opdat er inde dorpskerneen ideaal pandleeg stondvoor de uitrol van eeninclusief buurtpunt. Het gebouw is ruim en goed gelegen.Na verschillende gesprekken en het aanleveren van een projectnotazag hetlokaal bestuur eenmooieopportuniteit in het sociale cohesie bevorderend karakter van het project.Buurtpuntengeven de buurt een kloppend hart. Het is een warme plaats, dicht bij huis, waar ruimte is voor spontane ontmoeting en met een divers aanbod van lokale goederen en diensten. Inclusie gaat overhet meedoen en erbij horen van mensen met een handicap”, zegtSolange Peirsegaele van KVG Grembergen

“Een Zorgzame Buurt is een warme buurt waarmen zich thuis en geborgen voelt, waar jong en oud samenleven en waar mensen solidair zijn en men aandacht heeft en zorg draagt voor elkaar.
Dit betekent dat mensen, ongeacht leeftijd of zorgbehoefte, er comfortabel thuis kunnen wonen en dat ze er de nodige hulp of ondersteuning van buren, zorgverleners of andere lokale partners
ontvangen. De zorgverleners staan er bovendien in een goed contact met elkaar en de buurt”, zegt Johan De Maersschalck. “
De lokale bevolking toondeactieve interesse in de herbestemming van de plaatselijke pastorie. De drijfveer is de gezamenlijke droom om eeninclusief buurtpuntop te starten in de kern van het dorp. Eenplaatswaarmensen met een beperking of kwetsbare achtergrondcentraal staanenvanuit hun kracht en talenten, inspelend op de noden en opportuniteiten van de buurt.

Met de middelen van een projectoproep kan er twee jaar lang worden ingezet op een projectmedewerker. “Deze zal in samenwerkingKVGvorming, het lokaal bestuurvanDendermonde en andere lokale actoren(verenigingen, koepelorganisaties, …)enuiteraardinparticipatie met de buurtbewoners, op zoek gaan naar een duurzame invulling voor het buurtpunt. Opdat het een warme ontmoetingsplaatsmag worden waar iedereen welkom is.”

Foto (c) KVG Grembergen.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.