Voetbalclub KAV Dendermonde stelt stadsbestuur en AGB in gebreke

Het College van Burgemeester en Schepenen stad Dendermonde (CBS) heeft op 15 maart 2021 beslist dat voetbalclub KAV Dendermonde uit zijn Ros Beiaardstadion en uit zijn B-terrein aan de Oud Kerkhofstraat wordt gezet. Voetbalclub KAV Dendermonde verwijt het stadsbestuur dat dat is gebeurd zonder het minste voorafgaandelijk overleg en stelt het samen met het AGB in gebreke.

“Het schepencollege heeft ons opzeg gegeven voor het Ros Beiaardstadion tegen 30 juni 2022”, zegt Kris Verberckmoes van KAV Dendermonde. “Het AGB heeft dit gedaan voor het B-terrein aan de Oud Kerkhofstraat tegen 31 december 2021. Zowel het lokaal bestuur als het AGB gaan totaal in de mist:  de gegeven opzeg is ongeldig, wegens niet betekend aan onze maatschappelijke zetel. Daarnaast is het stuk verkeerd gedateerd. De contractueel vastgelegde termijnen van opzeg uit het recht van opstal zijn genegeerd.”

De club betwist de geldigheid van de opzeggingen en stelt zowel de stad als het AGB in gebreke. “In het verslag van de vergadering van 2 april zijn ons als bestuurders van KAV Dendermonde woorden in de mond gelegd die we nooit hebben uitgesproken. Die zijn rechtgezet, zonder verontschuldigingen evenwel. We stelden beide partijen in gebreke en willen dat er onmiddellijk een einde komt aan de huidige bestaande onzekere toestand. We vragen om dringend met een oplossing voor de dag te komen.”

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)