Vlaamse subsidies voor veiligere schoolroute

Opnieuw kunnen 15 lokale besturen rekenen op een subsidie van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters om maar liefst 45 schoolomgevingen en 23 schoolroutes veiliger te maken. Met een totaalbedrag van 948.753 euro wordt er ingezet op het verhogen van de verkeersveiligheid voor de schoolgaande jeugd. “Mijn doel is meer verkeersveiligheid op alle schoolroutes en in alle schoolomgevingen. Zo werd in het nieuw verkeersveiligheidsplan ook de ‘kindnorm’ expliciet opgenomen”, aldus minister Peeters.

“We willen dat de weginfrastructuur in Vlaanderen zodanig is ingericht dat elk kind zich autonoom en veilig kan verplaatsen. Pas dan zullen de ouders er gerust in zijn dat hun kinderen de fiets nemen om naar hun school, hobby of sportclub te gaan.” Een veilige schoolroute beperkt zich niet tot de onmiddellijke omgeving van de schoolpoorten én is voor ouders één van de voorwaarden om kinderen zelfstandig naar school te laten gaan, zeker met de fiets. “Bovendien zijn kinderen de ideale fietsambassadeurs om op middellange termijn te helpen om de modal en mental shift te realiseren”, aldus minister Peeters. Deze twee subsidies spelen in op de kennis van lokale besturen over hun schoolomgevingen en schoolroutes. Steden en gemeenten hebben namelijk vaak een directe kijk op wat er kan en moet veranderen op weg van en naar school om de verkeersveiligheid te verhogen.

Deze aanpak kadert binnen MIA of ‘Mobiliteit Innovatief Aanpakken, via deze aanpak wil minister Peeters snelheid maken bij de uitvoering van infrastructurele ingrepen in het belang van de verkeersveiligheid. Via de subsidie veilige schoolomgeving ondersteunt minister Peeters steden en gemeenten om in schoolomgevingen sneller maatregelen te nemen die de veiligheid van de schoolgaande jeugd in de directe omgeving van de schoolpoort ten goede komen. De middelen werden bijvoorbeeld al ingezet om schoolstraten in te richten, fiets- en voetpaden heraan te leggen, markeringen, signalisatie en straatmeubilair aan te brengen en om een fietsbeloningssysteem op te zetten. Via de subsidie veilige schoolroutes kunnen dan weer projecten aangevraagd worden die door snel uitvoerbare ingrepen de verkeersveiligheid op schoolroutes op gemeentewegen verhogen. De middelen kunnen o.a. ingezet worden voor verkeerssignalisatie en andere kleine infrastructurele ingrepen op gemeentewegen.

De gemeente Berlare krijgt 19.144,23 euro voor de omgeving van de scholen Ten Berge, De Duizendpoot, De Kleurenboog, Sint-Jozef en De Kleine Schuit. Het geld kan gebruikt worden voor de plaatsing van octopuspalen, antiparkeerpaaltjes en thermoplastische markeringen.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.