Verslag gemeenteraad op 19 januari 2021 in Dendermonde

“30 dagen zonder klagen” was niet aan de gemeenteraad van gisteravond besteed. Vergaderingen, die een niemendalletje beloven, leveren meestal het grootste spektakel op. Dieter Mannaert zat na de schepenwissel voor het eerst de gemeenteraad voor en hij zal het geweten hebben.

Bosmans aan de Eegene in Schoonaarde vraagt een planologisch attest voor uitbreiding aan, maar Groen en Vlaams Belang vinden dat er daarbij te weinig rekening gehouden wordt met de opmerkingen van de omwonenden en de GECORO. Marius Meremans begreep dan weer zijn oppositiecollega’s niet en vertaalde hun ‘onthouding’ dan maar als ‘akkoord’. Hij sneerde ook nog eens, dat “ze alles moeten lezen en als ze alle ondernemers met hun tewerkstelling uit Dendermonde willen, dat ze dan maar doen”.

Een subsidiereglement voor gevelrenovatie handelspanden werd goedgekeurd, maar Niels Tas merkte fijntjes op, dat ‘frituurzaken’ daarvan uitgesloten zijn, maar een Pittazaak die frietjes verkoopt wel in aanmerking komt. Iris Uyttersprot van Groen vroeg wel om de ‘hellende en bellende vlakken’ ook in het subsidiereglement op te nemen.

Ook het ‘vaccinatiedorp in de Sporthal van Appels’ kwam even aan bod. In eerste instantie had Piet Buyse een ‘njet’ uitgesproken tegen sporthallen als vaccinatiecentrum. Toen het AGB echter bevestigde, dat er een oplossing was voor alle sportclubs, ging hij overstag. Hangar 43 van Dieter Mannaert was een alternatief voor Appels, maar haalde het -misschien gelukkig voor de meerderheid- uiteindelijk niet. Op 1 februari zal er een eerste ‘dry run’ doorgaan en op 15 februari zou alles klaar voor vaccinatie moeten zijn. In het beste geval zal het totale proces duren tot einde van de zomer, realistischer is misschien uitgaan van ‘tot einde oktober’.

Ondertussen liet Dieter Mannaert zich regelmatig coachen door Wouter Van der Vurst en Dirk Abbeloos in zijn nieuwe rol als voorzitter. Zijn eigen temperament haalde het echter, zeker toen hij bijna begon te zingen van ‘waar zijn die handjes, ik zie geen handjes”. Rond de nieuwe sportsite van St-Gillis worden heel wat buurtwegen opgeheven om zo van een wit blad te kunnen vertrekken. Al bij al dus een rustige aanhef naar de bijgevoegde punten.

Een intelligente, sluwe en door de politieke wol geverfde Barbara Pas van Vlaams Belang had een mooie mogelijke splijtzwam voor de meerderheid klaar. Zij vroeg aan Piet Buyse voor welke burgemeesterssjerp hij zou kiezen: een Belgische driekleur of een Vlaamse tweekleur. Sinds november van vorig jaar mag hij zelf kiezen. Na een geschiedenisles van Buyse erkende hij, dat hij voor de Belgische driekleur opteerde. Daarop legde Pas een hoofdelijke stemming voor met als gewenst resultaat ‘een vrijblijvend advies van de gemeenteraad aan de burgemeester rond de sjerp’. Bij zo’n stemming is het te verwachten dat de N-VA’ers ook voor de Vlaamse kleuren zouden stemmen, maar zo ver kwam het niet. In alle bochten wrong CD&V zich om die stemming af te voeren. Alles werd uit de kast gehaald en finaal werd er ‘manu militari’ beslist om het punt af te voeren. Zoals steeds bepaalt de meerderheid de definities van inspraak, participatie en democratie.

Wie dacht dat we het daarmee hadden gehad, had zonder waard Gino Van Der Vreken gerekend. Hij stelde vragen over het strategisch-commercieel plan voor de binnenstad. Het onderscheid tussen koop- en winkelstad is daarbij niet onbelangrijk. Ook de Oude Vest kwam weer ter sprake: “Het participatieproject is lopende, dus moet de politiek er over zwijgen”, besloot hij. Aan de ‘nieuwe patatjes’ zijn we in ieder geval nog niet.

Daarna bevestigde schepen Roggeman dat buurthuis De Wastijne niet gesloten wordt en dat er een alternatief in het sociaal huis voor het energieproject Papillon bestaat.

Tenslotte leerden we ook, dat we binnenkort snelheidsovertredingen in zone 30 en zone 50 met GAS boetes zullen moeten betalen. Het geld loopt op die manier sneller naar de stadskas terug, maar aan ‘casinoflitsen’ zal er in Dendermonde niet gedaan worden. Aan dat laatste twijfelen sommige inwoners dan weer wel.

In ieder geval het werd een gemeenteraad die Dieter Mannaert zich nog lang zal herinneren en niet alleen omdat het zijn eerste was als voorzitter.

(Redactioneel: TROS_Radionieuws )