Verslag gemeenteraad Dendermonde van 8 juni 2021

Gisteravond volgden ongetwijfeld heel wat inwoners uit Buggenhout, al dan niet politiekers, de Dendermondse gemeenteraad. Hun aandacht ging daarbij zeker naar de punten, bijgevoegd door de oppositie, over de stand van zaken van de fusie met hun Bosgemeente. De gewone agenda werd dan ook in gestrekte draf afgewerkt. Wel vernamen we dat er wat minder speelstraten zijn dan anders, waarbij men niet weet waarom. Bart Nobels is een consequent man, want naar aanleiding van de discussie rond KAVD en het terrein voor de nieuwe sporthal stapte hij uit het AGB. Daarnaast moest ook nog eens bekeken worden of binnen de muziekacademie het sociaal tarief ook van toepassing zou zijn op de huur van instrumenten. De financiële cijfers waren voldoende besproken in de raadscommissie en passeerden zonder problemen.

Dan was het aan de ‘pièce de consistence’, al zouden we dat beter in het Engels zeggen want de taal van Shakespeare werd weer veelvuldig gebruikt. De discussie rond de fusieplannen tussen Dendermonde en Buggenhout werd gevolgd door een vijftigtal kijkers. De oppositie haalde de beste kanonnen van stad en vooral CD&V kreeg ervan langs. Postjespakkerij, eigenbelang en Tsjevenstreken, het passeerde allemaal de revue. Niemand sprak zich principieel uit tegen een mogelijke fusie, maar wel tegen de manier waarop alles verloopt. Achterkamerpolitiek en imperialistische trekken van de CD&V kopstukken werden niet gepruimd. Vooral het tekort aan transparantie en participatie was een doorn in het oog. Barbara Pas sprak daarbij aan de nood van een volksraadpleging. Niels Tas had het over een vijandige overname van Buggenhout door Dendermonde. Laurens Hofman hekelde ook de N-VA, die hij naar analogie met de quote van Bart De Wever ‘door de knieën zag gaan en alles moest doorslikken’. Verder moest hij eens ferm lachen met de uitspraak in de Raadscommissie, dat enkel over de toekomstige huisstijl van de nieuwe fusiegemeente kon geparticipeerd worden. Iris Uyttersprot stelde een hoop vragen, die in de Raadscommissie ook niet beantwoord werden. De volledige oppositie hekelde het tekort aan inhoud van het fusieproject. “41 slides met een hoop veronderstellingen, maar geen feiten”, wist Barbara Pas. “Inhoudelijk is dit een lege doos: enkel de financiële bonus van 30 miljoen euro drijft deze fusie”, repliceerde Niels Tas. Iedereen vroeg zich af hoe er voor deze fusie ooit voldoende draagvlak zou kunnen gevonden worden, wanneer de meerderheid op de ingeslagen niet-participatieve weg doorgaat.

In zijn ruim bemeten antwoord met nog meer slides weerde Piet Buyse zich als een volleerd duivel in een krap wijwatervat. Hij schoof de bal eerst nog door naar de oppositie die “als ze zo doorgaat ervoor zorgt dat de fusie niet zal doorgaan”. Hij haalde ook voorbeelden aan van bv. Appels, dat in Dendermonde niet versmacht is, wel integendeel. Dendermonde gaat respectvol met zijn deelgemeenten en zal dat ook met Buggenhout doen. De timing is indicatief en zal nog verder gedetailleerd worden. Een intelligente Dirk Abbeloos probeerde nog inhoudelijke argumenten te geven en het debat op niveau te brengen, maar de verzanding was reeds te ver gevorderd. In ieder geval zal er nog veel water door Dender en Schelde vloeien vooraleer alle plooien gladgestreken zullen worden zowel in Dendermonde als in Buggenhout.

Er werd ook even naar de pers geschoten, die een slide uit de Raadscommissie waarop de timing van de fusiegesprekken stond, zou gelekt hebben. De Raadscommissies zijn openbaar, maar bovendien kan Piet Buyse best ook eens naar zijn eigen meerderheid kijken. Sommige gemeenteraadsleden hebben zelfs een rechtstreekse lijn waarbij ze steevast hun ongenoegen ventileren. In ieder geval we zullen over de fusieplannen zeker nog veel horen. Maar als gemeenteraadvoorzitter Dieter Mannaert het debat van gisteravond ‘op niveau’ vind, dan houd ik mijn hart vast, als dat niveau nog zou dalen.

(Redactioneel: TROS_Radionieuws )