Verko brengt ammoniumsulfaat op de markt

Al meer dan 40 jaarverwerktVerkoGroente, Fruiten Tuinafval (GFT) tot compost. Landbouwers gebruiken het vooral als bodemverbeteraar. De nieuwe vergistingsinstallatie levert nog een belangrijk bijproduct voor de sector.Met de productie van ammoniumsulfaat ofwelspuiwaterbrengtVerkoeenkunstmeststofop de markt.

Voorde bouw van de nieuwe composteerfabriekmet vergister,die in 2021 startte, investeerde Verko ineengloednieuweluchtzuiveringsinstallatie.Dat is een belangrijke handelingom geurhinderte beperken voorde omgeving.Dechemischewasserlevert ook een interessant bijproduct opvoor de landen tuinbouw: ammoniumsulfaatofwel spuiwater.

In Vlaanderen is dit product erkend alskunstmeststof.Steeds meer akkeren weilanden bevatten minder zwaveldoor het gelimiteerd gebruik van organische bemesting. Ammoniumsulfaatbevat juistzwavel.DaaromspeeltVerkograag in opde noden van de landbouwsector.Algemeen directeur van Verko, Peter De Leeuw:“Iedereen kent ons als de organisatie die afval inzamelt en verwerkt. Maar hoogtechnologische toepassingen maken het mogelijkom grondstoffen te halen uit afvalstromen. Daar zetten we bijVerkovolop op in. Doorde verontreinigde lucht te zuiveren in een chemische wasser creëren wehet zwavelen stikstofrijkenevenproduct ammoniumsulfaat.Zowel zwavel als stikstof zijn essentiële voedingsstoffen voorgewassen.

Verko heeft nog meer afvalstromendie resulteren in waardevolle producten of energie. Peter De Leeuwverklaart:Van Groente, Fruiten Tuinafval maken weal meer dan 40 jaar kwalitatievecompost.Uithetbiogasvan de vergistingsinstallatiehalen we warmte, elektriciteit en aardgas voor onze voertuigen.Het overschot aan gasen elektriciteitinjecteren we op hetnet.

Foto (c) Verko.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.