Trage wegen gebundeld op nieuwe kaart

De gemeente Hamme bundelde alle trage wegen op het grondgebied in een overzichtelijke nieuwe kaart.

“Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Bijna alle trage wegen hebben historische roots. Het zijn relicten die getuigen van oude verbindingen tussen dorpskernen, van vroegere doorgangen voor landbouwers of van verdwenen trein- en tramverbindingen. Veel trage wegen zijn de afgelopen jaren verdwenen. Door de aanleg van nieuwe verkavelingen of industrieterreinen, inschakeling in het autowegennet, of wederrechtelijke afsluiting en inname door eigenaars of landbouwers. Gebrekkig onderhoud zorgt ervoor dat wegen in onbruik geraken en daarna verdwijnen”, klinkt het.

Om deze teloorgang een halt toe te roepen, heeft de gemeente Hamme de voorbije jaren, samen met het Regionaal Landschap Schelde-Durme, via een intensief proces tragewegenprojecten uitgewerkt. “Hierdoor werden heel wat trage wegen in ere hersteld in Moerzeke, Hamme-centrum, Sint-Anna en Zogge. Tal van trage wegen werden, met steun van het provinciebestuur, voorzien van naambordjes. Alle trage wegen zijn voortaan overzichtelijk terug te vinden op één kaart: de officiële tragewegenkaart van Hamme. Deze kaart geeft enerzijds een overzicht van alle publiek
toegankelijke trage wegen op het grondgebied van Hamme, en bundelt daarnaast ook nog eens 3 mooie wandelingen, verspreid over Hams grondgebied: Groen & Water (11 km),
Bunt & Broek (13 km) en Dijken & Binnendijken (12 km).”

De tragewegenkaart is gratis te verkrijgen bij de dienst Toerisme en te downloaden op de website van de gemeente.

Foto (c) Regionaal Landschap Schelde-Durme.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)