Temse maakt werk van klimaatadaptieve, gezellige buurten

In het kader van de klimaatadaptatie en ontharding wil het Lokaal Bestuur van Temse zijn inwoners stimuleren tot het aanleggen van tegeltuintjes en verticale tuinen. Zelf onderneemt het bestuur ook initiatieven daartoe en werkt het aan een reglementering, gebaseerd op het reeds bestaande reglement. In centrumstraten waar de voetpaden vernieuwd worden, zal een buurtbevraging georganiseerd worden, zodat de aannemer die de voetpaden aanlegt, op voorhand uitsparingen voor tegeltuintjes kan voorzien. Dit pilootproject zal uitgewerkt worden in het najaar bij de vernieuwing/aanpak van de voetpaden in de Gebr. Van Raemdonckstraat.
Op langere termijn is het de bedoeling om dergelijke initiatieven buurt per buurt op touw te zetten.

Bij grotere openbare werken  (o.a. aanpak as Kouterstraat-Pastoor Boelstraat) zullen de ontwerpers gebruik kunnen maken van de opgedane ervaringen uit de methodiek van dit pilootproject.

Tegeltuintjes hebben tal van voordelen: ze zorgen voor een betere waterdoorlatendheid, voor meer zuurstof in de lucht en minder stof in de straat; ze brengen een gezelligere sfeer in de buurt.

Om het aanplanten van tegeltuintjes aan te moedigen, zal het Lokaal Bestuur aan de inwoners die voor een tegeltuin kiezen, één gratis plantje ter beschikking stellen. Zij zullen dan kunnen kiezen uit een lijst met geschikte planten. Daarnaast zullen de inwoners bij de betrokken diensten terecht kunnen, voor het nodige advies over de aanleg van een tegeltuintje.

Tegelijkertijd worden de Temsenaars ook aangemoedigd om verstandig om te springen met hemelwater. Wanneer ze bv. op hun regenpijp een wateraftapper installeren, kunnen ze dit water gebruiken om hun tegeltuintje water te geven.

Verschillende mogelijkheden tot het aansporen van tegeltuinaanleg, zoals bv. door straatoverleg, buurtborrels, aanplantevenementen, verkiezing van bloeiendste straat of langste geveltuin van Temse, zullen onderzocht worden, alsook de aanleg van mogelijke geveltuintjes aan openbare gebouwen.

(Redactioneel: TROS_Radionieuws )