Subsidies voor zwaluwnesten

Om de populatie van huis- en boerenzwaluwen te beschermen, keert de gemeente Wichelen al enkele jaren een subsidie uit aan bewoners van een woning waar succesvolle broedgevallen worden vastgesteld.

“Hoewel zwaluwen beschermde vogels zijn, is het aantal huis- en boerenzwaluwen in Vlaanderen de laatste jaren spectaculair gedaald. Dat komt door een tekort aan geschikte nestplaatsen en een gebrek aan poelen of beken, waar zwaluwen slijk kunnen halen voor hun nest. Bovendien bieden nieuwbouwhuizen heel wat minder geschikte nestgelegenheid voor huiszwaluwen. Tot slot ervaren veel mensen de uitwerpselen van zwaluwen als vies en verwijderen ze daarom de nesten”, klinkt het bij de gemeente.

“Toch is de zwaluw een nuttig dier : ze leeft voornamelijk van vliegen en muggen, maar ook van bladluizen en kevers. Voor één of twee nesten krijg je € 25 euro (per jaar) en drie tot tien nesten geven je recht op € 37,50. Je kan zwaluwen stimuleren om te broeden door kunstnesten te hangen. Wil je graag de subsidie ontvangen? Klik dan hier voor het aanvraagformulier en bezorg het aan de Woondienst Lokaal Bestuur Wichelen, Oud Dorp 2 te Wichelen uiterlijk tegen 30 juni 2021.”

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)