Sensibiliseren over e-steps helpt ongelukken voorkomen

De e-step is de laatste jaren niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Ze is ideaal voor het woon-werkverkeer in de stad, naar het station of voor een simpel tochtje door de straten. In de media verschenen echter onlangs berichten over het toenemende aantal zware ongelukken met ernstige lichamelijke gevolgen. Gemeenteraadslid Nele Cleemput (CD&V) peilde naar cijfers over ongelukken met de e-step in Dendermonde en mogelijkheden om ongevallen te vermijden.

Patrick Feys, korpschef: “In 2020 en 2021 is er telkens één letselongeval met betrokkenheid van een step vastgesteld door de lokale politie van Dendermonde. Er is qua evolutie geen stijging of daling vast te stellen. Deze gegevens zijn gebaseerd op de aangegeven feiten. Het is niet ondenkbaar dat er een dark number is van feiten (valpartijen?) waar geen politie ter plaatse werd gevraagd.”

Nele Cleemput: “Omwille van de mogelijke gevaren, is het belangrijk dat de lokale politie regelmatig (sensibiliserings)acties en controles over het verkeerd/gevaarlijk gebruik van e-steps houdt. Sensibiliseren over het gebruik van e-steps helpt ongelukken voorkomen.”

Korpschef Patrick Feys: “Controles door de politie Dendermonde bestaan momenteel in gerichte patrouilles en acties van de verkeersdienst, in combinatie van de patrouilles van andere diensten, waarbij de gebruikers van de e-step zoals andere weggebruikers worden behandeld. Dit betekent dat we in reguliere werking oog hebben voor weggedrag en technische uitrusting. Bij inbreuken worden de overtreders gesensibiliseerd tot correct gedrag. Vaststellingen m.b.t. een e-step zijn dit jaar beperkt tot één PV inzake verlichting en één PV inzake aantal personen op de step. Er werden wel enkele steps met zadel uit het verkeer gehaald, gezien ze niet voldeden aan de verplichtingen van bromfiets. Daarnaast heeft de regelgeving gevolgen voor de handhaving. Om controle uit te oefenen op de maximale snelheid is er voor de bromfietsen een rollentestbank (curvometer) voorhanden, doch voor de e-steps is er geen middel om de maximale snelheid te bepalen. Als lokale politie moet je de e-step al kunnen volgen en de snelheid aflezen op de teller van het dienstvoertuig.”

Marius Meremans, schepen van mobiliteit en Vlaams volksvertegenwoordiger (N-VA): “De laatste jaren is er een toename van de alternatieve vervoersmodi. Enerzijds moeten we deze evolutie toejuichen, gelet op de positieve impact op de mobiliteit en ecologie. Anderzijds levert dit nieuwe verkeerssituaties op, waar elke weggebruiker rekening moet mee houden. De wetgeving inzake dit voortbewegingstoestel biedt aan de gebruiker enkele opportuniteiten, die een brede inzet toelaten. Een nationale regelgeving dringt zich wel op, ik heb hieromtrent ook reeds diverse vragen gesteld aan de minister, ik hoop dat we inzake deze alternatieve  vervoersmiddelen over partijgrenzen heen tot een consensus kunnen komen.”

Nele Cleemput: “Ik ben verheugd dat de lokale politie de sensibiliseringsacties van partners zoals Vias, VSV, de overheden, … alert mee volgt en ondersteunt. Op die manier worden deze initiatieven en acties maximaal benut en onder de aandacht gebracht, en vergroot de impact van de campagnes. Belangrijk is dat er zo weinig mogelijk ongelukken gebeuren. Het sensibiliseringsfilmpje op de facebookpagina van de lokale politie met tips en aanbevelingen is zeker een stap in de goede richting.”

Foto (c) Pexels.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.