Riolerings- en wegenwerken Antwerpsesteenweg Tielrode

Er zullen riolerings- en wegenwerken uitgevoerd worden in de Antwerpsesteenweg te Tielrode waarbij het straatbeeld wordt verfraaid en de verkeersafwikkeling veiliger wordt. Tevens zorgen deze rioleringswerken ervoor dat er minder vuilwater in de Schelde terechtkomt. Zo dragen we bij tot een beter leefmilieu.

Voordat effectief kan gestart worden met deze werken moeten er een aantal nutsleidingen verplaatst worden. In eerste instantie zal de distributieleiding van drinkwater verplaatst worden naar de Burgemeester Achiel Heymansstraat. Deze werken gebeuren in 4 fasen tussen 11 januari en 7 mei 2021.

WERKEN ZORGEN VOOR HINDER

Overal waar gewerkt wordt, is er hinder. Graafmachines maken lawaai, er komt stof vrij en bij aanhoudende neerslag zal er modder in je straat liggen. Soms zal het wat moeilijker zijn om aan je woning te geraken. We doen er echter alles aan om de hinder waar mogelijk te beperken. Daarvoor nemen we verschillende minderhindermaatregelen. Geplande onderbrekingen van de waterleiding worden vooraf aangekondigd zodat je de nodige regelingen kan treffen.

BEREIKBAARHEID

Af en toe zal je met de auto niet tot bij je oprit of garage kunnen. De aannemer laat dit vooraf weten. Hij zal je vragen je wagen tijdig in een andere straat of op een daartoe voorziene ruimte te parkeren. Te voet geraak je uiteraard altijd tot bij je woning. Indien nodig wordt een loopbrugje voorzien tot aan je voordeur en/of worden er rijplaten gelegd voor je oprit.

VEILIGHEID

Respecteer de werfsignalisatie, de afsluitingen en de verkeersregels, maak steeds oogcontact met de bestuurder van een werfvoertuig bij het kruisen of inhalen ervan, alleen zo ben je zeker dat hij of zij je gezien heeft.

(Redactioneel: TROS_Radionieuws )