Restauratie voor de St.-Vincentius lagere school

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent 734.853,18 euro toe voor de restauratie van de St.-Vincentius lagere school van Buggenhout. “Samen met Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) zorg ik ervoor dat de St.-Vincentus lagere school in Buggenhout opnieuw kan voldoen aan alle hedendaagse noden om goed onderwijs te organiseren. Prioritair is het herstel van de houten dakstructuur en zoldervloer zodat het gebouw opnieuw op een veilige manier in gebruik kan worden genomen. Dankzij een beheersplan voor de komende 20 jaar garandeert de vzw Vrij Katholiek onderwijs Buggenhout dat de school nadien goed onderhouden blijft”, zegt minister Diependaele.

Na onderzoek bleek de school te kampen met een ernstige aantasting van de houten dakstructuur en zoldervloer waardoor de stabiliteit van het gebouw in gevaar is. Het gebouw is daarom momenteel niet bruikbaar. Renovatie- en restauratiewerken zijn noodzakelijk om het gebouw terug in gebruik te kunnen nemen als schoolgebouw en voor duurzaam behoud van het beschermd monument.

“De volledige schoolvleugel wordt optimaal gerestaureerd, zowel exterieur als interieur”, laat Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele weten. “In eerste instantie worden de hoogdringende werken aan de dakstructuur en zoldervloer uitgevoerd, waarbij de zoldervloer ook geïsoleerd wordt. De dakbedekking in niet originele asbesthoudende leien wordt vervangen door keramische pannen naar oorspronkelijk model, de bakgoten worden ook vernieuwd naar oorspronkelijk model.”

De gevels worden, gezien de sterke verzanding van het huidige voegwerk, hervoegd en gereinigd terwijl de bak- en natuursteen plaatselijk wordt hersteld. Bij het buitenschrijnwerk zullen de originele ramen gerestaureerd worden. Het overige niet authentieke schrijnwerk wordt vernieuwd naar oorspronkelijk model. Voor de beglazing van deze schrijnwerken zal er verdund dubbele beglazing gebruikt worden. De interieuraankleding wordt hersteld en opgefrist. De te lage maar waardevolle borstwering van de trappen wordt omwille van de veiligheid van een bijkomende sobere balustrade voorzien.

De school en het bijhorende Sint-Vincentiusklooster met omgeving zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde”, vertelt minister Diependaele. “Het kloosterhuis is uitzonderlijk door zijn authentiek karakter met originele binnenindeling en sobere interieurafwerking. Het langgerekte schoolgebouw met sterk geritmeerde speelplaatsgevel en kenmerkende brede ramen met roedeverdeling is een gaaf bewaard en representatief voorbeeld van een dorpsschool uit het begin van de 20ste eeuw.”

Voor de site werd een beheersplan opgesteld voor een periode van 20 jaar. Tijdens die periode zijn er twee nieuwe gebouwen gepland en een nieuw administratief gebouw aan de inkom van de site.

(Redactioneel: TROS_Radionieuws )