Het Regionaal Landschap Schelde-Durme organiseert op dinsdag 11 mei een webiner rond kleine landschapselementen zoals knotbomen.

“Onbekend maakt onbemind. Dat geldt zeker voor kleine landschapselementen (KLE’s). Terwijl er  – terecht – steeds meer aandacht is voor de nood aan groen in steden en gemeenten, wordt daarbij vooral gedacht aan bomen langs straten en bossen in het buitengebied. Het belang van KLE’s wordt vaak over het hoofd gezien. Nochtans zijn KLE’s cruciale elementen die het karakter van een groene open ruimte bepalen. Denk maar aan de poelen vol leven, heggen langs wandelwegen en de typerende knotbomenrijen tussen de weilanden. Samen met fruitbomen, houtkanten en solitaire bomen zijn dit de kleine landschapselementen waardoor we schoonheid, rust en ontspanning vinden in het buitengebied. Bovendien hebben KLE’s een heel groot cultuurhistorisch belang en is hun ecologische waarde niet te onderschatten. Ze vormen een zeer belangrijke schakel in de strijd tegen de huidige klimaat- en biodiversiteitscrisis.”

“KLE’s geven ons landschap al eeuwen vorm en zijn de getuigen van oude gebruiken en gewoontes. Met andere woorden: ze zitten in ons DNA!  Knotbomen werden bijvoorbeeld gebruikt voor brandhout, om klompen van te maken en weides af te bakenen. Ze bieden ook voedsel en beschutting voor planten en dieren en vormen belangrijke groenblauwe netwerken tussen versnipperde groengebieden. Zonder KLE’s zijn deze gebieden geïsoleerde eilanden en zijn ze extra kwetsbaar.” In tijden van klimaat- en biodiversiteitscrisis kan het ecologisch belang van KLE’s niet onderschat worden. “Elke gemeente heeft te kampen met de gevolgen van waterschaarste, extremer weer en afnemende biodiversiteit. Hier dragen KLE’s ook hun steentje bij: ze houden water vast, zorgen voor schaduw, helpen mee in de strijd tegen erosie, zuiveren de lucht… KLE’s vormen dan ook een onmisbaar onderdeel van bijvoorbeeld klimaatadaptatieplannen en bomencharters.”

“Geen landschap zonder kleine landschapselementen (KLE’s). Ze hebben een enorm esthetisch, cultuurhistorisch én ecologisch belang. En toch verdwijnen ze in sneltempo. We willen hier samen met de gemeenten, steden en verenigingen in ons werkingsgebied iets aan doen. In dit webinar lichten we toe wat KLE’s zijn, hun belang voor onze biodiversiteit en het klimaat en geven we praktische tips mee voor het behoud en onderhoud ervan. Schrijf je hier in.“, klinkt het bij het Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Foto (c) Regionaal Landschap Schelde-Durme.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)