Publieke inspraak startnota GRUP Durmevallei fase 2

Nog tot en met vrijdag 27 mei 2022 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een publieke raadpleging over de startnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Durmevallei fase 2. Het plan heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeenten Hamme, Waasmunster en Zele. De Vlaamse Regering wil met dit plan de vallei van de Durme vrijwaren voor landbouw en natte natuurgebieden ontwikkelen. Tijdens de inspraakperiode kan iedereen opmerkingen formuleren op voorliggend ruimtelijk plan.

Op 25 februari 2022 heeft de Vlaamse Regering de startnota over het GRUP ‘Durmevallei fase 2’ goedgekeurd. “Het plan zal het gebied rond de Oude Durme afbakenen als erfgoedlandschap. Bij de uitwerking van het plan zal bijzondere aandacht gaan naar het versterken van de mogelijkheden voor zacht recreatief medegebruik en natuur- en landschapsbeleving in de vallei. De doelstellingen zijn verder om de ruimtelijk-functioneel samenhangende en goed gestructureerde landbouwgebieden langs de Beneden-Durme te vrijwaren voor grondgebonden landbouw; het behoud en de versterking van het gevarieerde, halfopen valleilandschap van de vallei van de Beneden-Durme met ruimte voor landbouw, natuur en bos en met ruimte voor waterberging; het vrijwaren van het bouwvrij karakter en de natuurlijke waterbergingscapaciteit van de van nature overstroombare vallei van de Beneden-Durme; het versterken van de natuurlijke structuur en het voorzien van ruimte voor natuurontwikkeling om de Europese natuurdoelen te realiseren voor de Natura 2000-gebieden in de vallei van de Beneden-Durme; het vrijwaren van landschappelijk waardevolle gebieden en erfgoedwaarden in de vallei van de Beneden-Durme en het behoud en versterken van de mogelijkheden voor natuur- en landschapsbeleving in de vallei van de Durme.

Het Sigmaproject Durmevallei heeft als doel de Durme haar veerkracht terug te geven. “Zo beschermen we de regio beter tegen overstromingen, krijgt de magnifieke Durmenatuur een boost en wordt de streek nog aantrekkelijker voor wandelaars en fietsers. Van Lokeren tot de monding in de Schelde is ook de Durme onderhevig aan het getij. Bij stormvloed is de getijdengolf die via de Schelde de Durme binnendringt extra krachtig. Die situatie is niet zonder gevaar: bij extreme hoogwaterstanden kunnen er bressen ontstaan in de dijken. Het wassende water zet dan weilanden, straten en woningen blank.” Daarnaast is er het probleem dat de Durme langzaam dichtslibt. “Er stroomt bijna geen water meer van de bovenloop richting monding. Dat is een gevolg van de aanleg, jaren geleden, van een scheidingsdam stroomafwaarts van Lokeren. Het resultaat is een dichtslibbende rivier, die bij hevige regen niet in staat is om het water af te voeren. Het Sigmaplan voor de Durme pakt die problemen aan via de inrichting van gecontroleerde overstromingsgebieden, ontpolderingen en de ontwikkeling van nieuwe getijdennatuur en wetlands. Die geven de Durme meer ruimte en verminderen de wateroverlast in het omliggende gebied.”

Iedereen die dat wil kan nog tot 27 mei 2022 schriftelijk suggesties of opmerkingen indienen op de startnota. Dat kan door digitaal te reageren via het inspraakformulier op de website.

Foto (c) Departement Omgeving.


(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.