PRUP Recreatiepool Donk: gemeente maakt bezorgdheden over aan provincie

Naar aanleiding van de publieke raadpleging over de proces- en startnota van het provinciaal RUP Recreatiepool Donk, maakt het college van burgemeester en schepenen – unaniem gesteund door de voltallige gemeenteraad – een aantal bezwaren en opmerkingen over aan provincie Oost-Vlaanderen.

In 2021 werd de toekomstvisie voor het Donkgebied toegelicht aan het brede publiek. Een visie die toerisme en recreatie wil versterken, mét respect voor de natuurpracht van het gebied. Een belangrijke stap om deze visie tot uitvoering te brengen, is de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). Een PRUP moet deze visie vertalen naar concrete bestemmingen en voorschriften, onder meer voor recreatiedomein Nieuwdonk en de verblijfparken rond het meer. Het legt vast welke ontwikkelingen mogelijk zijn en in welke vorm.

De opmaak van een PRUP volgt een vaste wettelijke procedure. Een eerste stap was de opmaak van een startnota die tijdens een raadpleging van 60 dagen (tot en met donderdag 19 januari) ter inspraak werd voorgelegd aan het brede publiek. “Deze startnota omvat nog geen details”, verduidelijkt schepen van toerisme Steven Vandersnickt. “Hij geeft wel een richting aan en beschrijft de doelstellingen en het opzet van het PRUP. Die richting kan nog worden bijgestuurd, daarom hebben we als lokaal bestuur onze bezorgdheden, bezwaren en adviezen gebundeld. Die maken we nu, na unanieme steun door de gemeenteraad, over aan de provincie.”

Concreet gaat het over een aantal bezorgdheden, in het bijzonder rond domein Nieuwdonk, die ook bij de inwoners leven. Vandersnickt: “We stellen onder meer het verplaatsen van de bezoekersparking van domein Nieuwdonk in vraag, en we benadrukken de toeristische waarde van het avonturenaanbod op het domein. Verder wijzen we ook op het belang van een degelijke speeltuin binnen het gezichtsveld van de horecavoorziening, en vragen we om de economische leefbaarheid van de horecavoorziening niet in het gedrang te laten komen. Een goede uitbating levert namelijk ook een aanzienlijke bijdrage tot de sociale controle van het gebied. Nieuwdonk heeft een grote sociale waarde en betekenis voor onze gemeente, maar ook ver daarbuiten. Die willen we in de toekomst zeker behouden. Het is dus belangrijk om alle voorstellen tot herinrichting af te toetsen bij de verschillende gebruikersgroepen om zo tot een breed gedragen en goed functionerend geheel te komen.”

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.