Provincieraad keurt ontwerp beleidsplan ruimte goed

Welke maatschappelijke functies moeten waar tot bloei komen en waar willen we open ruimte vrijhouden? Op dergelijke vragen formuleerde de Provincie Oost-Vlaanderen een antwoord in het beleidsplan ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’. Het beleidsplan formuleert een strategische visie voor het provinciale ruimtelijk beleid tot 2050. Aan die visie zijn acties tot 2035 gekoppeld.

Het beleidsplan is op 22 maart goedgekeurd door de provincieraad. Binnenkort loopt er een openbaar onderzoek over het beleidsplan en de bijbehorende milieueffectenrapportage (‘plan-MER’). In die periode kan iedereen kennismaken met de inhoud van het plan en zijn stem laten horen. Na verwerking van alle reacties wordt het definitieve beleidsplan opgemaakt, en naar verwachting begin 2024 definitief vastgesteld. “De Provincie Oost-Vlaanderen zet maximaal in op burgerparticipatie, ook bij dit beleidsplan. Hoe we omgaan met onze ruimte, gaat namelijk iedereen aan. In lijn met het Europees Charter Participatieve Democratie in Ruimtelijke Planningsprocessen, zal iedereen enerzijds de inhoud van het plan kunnen inkijken, en anderzijds de kans krijgen zijn reacties te delen”, zegt gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke planning.

Het plan komt op uiteenlopende manieren tot bij de burger terecht: via geijkte kanalen zoals de provinciale website en sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn) en verschillende acties in het straatbeeld. De Provincie gaat echter nog een stap verder en organiseert ook tentoonstellingen en toelichtingsmomenten over de hele provincie. De inhoud van het beleidsplan is in een heuse tentoonstelling gegoten. De expo reist vanaf eind april door de hele provincie. De tentoonstelling houdt halt in tientallen grotere en kleinere kernen, telkens gedurende enkele weken.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.