Provincie zoekt kandidaten voor Onroerend Erfgoedprijs 2021

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert een oproep naar kandidaten voor de Onroerend Erfgoedprijs 2021: landschap & houtig erfgoed. Met die prijs bekroont het provinciebestuur een bijzondere verdienste of een voorbeeldige realisatie op het vlak van onroerend erfgoed. Dit jaar wordt de prijs uitgeschreven voor een erfgoedlandschap of houtig erfgoed.

“Met de Onroerend Erfgoedprijs 2021 willen we landschap & houtig erfgoed in de kijker zetten. Het is immers nog minder gekend dat een landschap veel erfgoedwaarde in zich draagt. En dat we, door er met erfgoedogen naar te kijken, heel wat waardevols kunnen opsteken voor de toekomst. We stellen vast dat heel wat mensen door dit onderwerp beroerd worden en waardevolle initiatieven ontplooien. We willen deze vele goede voorbeelden opsporen en verder uitdragen zodat ze aanzetten tot nog meer engagement”, zegt gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed.

Wat onder meer in aanmerking kan komen voor de prijs zijn initiatieven die het landschap en houtig erfgoed herstellen zoals vroeger. “Denk maar aan de originele beplanting van een dorpsplein, dries, park, kerkhof, kasteeldreef, trage weg, tuin, grasland of boomgaard. De prijs kan ook gaan naar een vorm van landschapsbeheer die ervoor zorgt dat de aandacht gevestigd wordt op de sporen van de geschiedenis in het landschap van vandaag, zoals mottes. Ook het beheren van een historisch bos via eeuwenoude, duurzame technieken, maakt kans.” Het reglement en het inschrijvingsformulier vindt men op www.oost-vlaanderen.be/erfgoedprijs. Inschrijven kan tot uiterlijk 30 juni 2021. De laureaat wordt bekendgemaakt in het najaar en ontvangt een bedrag van 10.000 EUR.

Beeld (c) Provincie Oost-Vlaanderen.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)