Provincie start onderzoeksproject over ondergedoken waterplanten in stromende waterlopen

De Provincie Oost-Vlaanderen start dit najaar in samenwerking met UGent en het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) een onderzoeksproject naar het belang, het beheer en de (her)introductie van ondergedoken waterplanten in stromende waterlopen.

De Provincie tracht aan de hand van een uitvoeringsgericht pilootproject het beheer aan te passen of herintroducties uit te voeren om de ondergedoken waterplantengemeenschap te stimuleren. Het project, waarvoor een budget van circa 380 000 EUR werd voorzien, loopt over een periode van 4 jaar. Het PCS zal instaan voor een optimalisatie van de teelt van ondergedoken inheemse waterplanten, die een (her)introductie ervan moet mogelijk maken. UGent zal op basis van wetenschappelijk onderzoek aanbevelingen formuleren om de soorten waterplanten en de locaties te selecteren en om handvaten aan te reiken voor het beheer.

“Het realiseren van een goede ecologische toestand in onze Vlaamse waterlopen is van belang voor het behalen van de doelstellingen zoals vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Hoewel er de laatste decennia reeds heel wat inspanningen geleverd zijn om de chemische waterkwaliteit te verbeteren, vertaalt zich dit niet steeds in een betere ecologische toestand. Als Provincie zijn we steeds zeer vooruitstrevend geweest in wat betreft het beheer van onze waterlopen. Ondergedoken waterplanten kunnen een goede natuurgebaseerde oplossing bieden om mee wateroverlast en waterschaarste te verminderen maar ook om de biodiversiteit te bevorderen”, zegt Leentje Grillaert, gedeputeerde bevoegd voor Integraal waterbeleid.

De Provincie Oost-Vlaanderen staat in voor het beheer van meer dan 1600 kilometer waterlopen in de provincie. Vermoedelijk speelt het beheer een belangrijke rol in het voorkomen van ondergedoken waterplanten. Momenteel is er echter nog beperkte kennis hoe het beheer daarop kan inspelen en welke andere factoren belangrijk zijn in het al dan niet voorkomen van deze waterplanten. Met dit uitvoeringsgericht onderzoek neemt de Provincie een pioniersrol op binnen het waterbeleid in Vlaanderen.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.