Provincie koopt woning voor mogelijke uitbreiding Richtpunt

De provincieraad verleende zijn goedkeuring voor de aankoop van een woning in Hamme. Met die aankoop kan een oplossing worden geboden voor een aantal actuele problemen van Richtpunt Campus Hamme.

De doorgang naar de provinciale school Richtpunt campus Hamme is momenteel vrij smal en vormt een flessenhals voor het schoolverkeer. Door de aankoop van de woning kan de doorgang alvast worden verbreed om een vlottere doorstroming te garanderen. De campus kampt ook met plaatsgebrek. Er wordt een beroep gedaan op containerklassen. Verschillende lokalen die op de campus in gebruik zijn, zijn bovendien verouderd. Omdat het perceel van de woning aan de oude conciërgewoning van de school grenst, maakt de aankoop van deze woning een nieuwbouw mogelijk.”Richtpunt campus Hamme is een school in een continue groei. Op middellange termijn is een nieuwbouw dan ook wenselijk. Wordt de Provincie Oost-Vlaanderen eigenaar van het te koop staande perceel, dan kan op termijn de toegangsweg worden verplaatst en kan de mogelijke bouwzone aanzienlijk worden uitgebreid. Hierdoor wordt de locatie van de huidige conciërgewoning een zeer interessante projectgrond voor het plaatsen van een nieuwbouw. Dat zou meteen ook de zichtbaarheid van onze school vanop de straat verhogen”, zegt gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs.

In afwachting van een nieuwbouw zou het perceel worden gebruikt om andere lokale noden op te lossen. Het perceel is volgens het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ingekleurd als woonzone, maar dit staat een herbestemming als zone voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen niet in de weg.

Foto (c) Provincie Oost-Vlaanderen.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.