Provinciale steun voor trage weg in Lebbeke

De Provincie Oost-Vlaanderen kent een subsidie toe van 11.641 euro voor de herinrichting van een trage weg  tussen de Baasrodestraat en de Poelstraat naast het speelbos en het Kleibos.

Het gaat om buurtweg nr. 72, die over een lengte van 700 meter zal hersteld worden. “De herstelling van de trage weg was broodnodig, na het rooien van de populieren aan het Kleibos. De weg is een belangrijke fiets- en wandelverbinding die een alternatief biedt voor de drukke Baasrodestraat”, volgens schepen Mike Torck (Groen).

Riet Gillis (Groen), provinciaal gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit: “De Provincie Oost-Vlaanderen wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen en recreatie gebruik te maken van het trage wegennetwerk. Hiertoe ondersteunen we gemeenten bij de heraanleg van trage wegen.” De heraanleg kadert ook in de uitvoering van het tragewegenplan van de gemeente Lebbeke. Over het traject van circa 700 meter wordt de trage weg halfverhard. De totale kostprijs van de werken bedraagt 24.052 euro waarvan 40 % door de provincie gedragen wordt.

Foto (c) Gemeente Lebbeke.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)