Projectoproep in de strijd tegen armoede als gevolg van coronapandemie

Het lokaal bestuur van Dendermonde maakt 30.000 euro projectsubsidies vrij voor projecten en initiatieven die inzetten op het bestrijden van lokale armoede als gevolg van de coronapandemie.

De Vlaamse Regering besliste om de lokale besturen middelen ter beschikking te stellen voor armoedebestrijding. Voor onze stad betekende dat een financiële impuls van 99.641,54 euro. “Naast de uitbouw van de rechtenverkenner.dendermonde.be, het versterken van het buurtopbouwwerk en de brugfigurenwerking in het basisonderwijs, wil de stad nu ook zijn partners bijkomend ondersteunen in de strijd tegen (kinder)armoede”, zegt schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA). “De activiteiten zijn gericht op lokale armoedebestrijding naar aanleiding van de coronapandemie. Zoals het financieel ondersteunen van kwetsbare huishoudens, de versterking van trajectbegeleiding op maat, het inzetten van een outreachende aanpak en rechtenverkenning en het inzetten op netwerkverbreding van kwetsbare groepen of stimuleren van sociale contacten.”

De subsidie kan aangevraagd worden door sociale, welzijns- of onderwijsactoren die actief zijn in onze stad. “Deze subsidie past in de doelstellingen van het meerjarenplan 2020-2025 – Werf 9: ‘Kinderarmoede bestrijden’. Anderzijds sluit deze subsidie aan bij de doelstellingen van het lokaal bestuur om maatregelen te nemen ten aanzien van kwetsbare groepen naar aanleiding van de coronacrisis.” Het lokaal bestuur geeft de voorkeur aan partners die nog niet gesubsidieerd worden door het lokaal bestuur. Projecten die inzetten op een (brede) samenwerking met het Sociaal Huis, andere lokale partners of het lokaal bestuur genieten de voorkeur. Nog tot 1 februari 2022 kan je een aanvraag indienen via de website. De projecten of initiatieven moeten uitgewerkt worden in de periode van 1 december 2021 tot en met 31 december 2022.

Alle info over de subsidie vind je via Subsidie projecten kwetsbare huishoudens – Stad Dendermonde.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.