Project Briel: standpunten stad Dendermonde

Het stadsbestuur van Dendermonde maakte de standpunten omtrent het project Briel, waar de provincie een watergebonden industrieterrein wil ontwikkelen, bekend.

“Niemand is tegen een nieuwe ontwikkeling in industriegebied Briel en het project van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij maar er is steeds duidelijk gesteld dat als essentiële voorwaarde er meteen een oplossing moet zijn voor de mobiliteitsknoop aldaar”, stelt Marius Meremans (N-VA), schepen van Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit in Dendermonde. “Ook de leefbaarheid en een veilige mobiliteit voor de gemeente Baasrode is voor het stadsbestuur een ernstige bekommernis.”

Om de mobiliteitsknoop op te lossen is een ontdubbeling van de Mandekensstraat nodig, daarvoor liggen er diverse scenario’s op tafel. “Naast deze ontdubbeling van de Mandekensstraat ten laatste vanaf de Diepmeersstraat, is een directe aantakking op de N41 nodig voor het stadsbestuur. Wij hebben ook aan de Provincie gevraagd om maatregelen te voorzien om doorgaand en zwaar verkeer af te leiden naar de nieuwe weg, zodanig dat dit verkeer uit centrum Baasrode kan geweerd worden. Tegelijk willen we vanuit het lokaal bestuur centrum Baasrode fietsvriendelijker en leefbaarder maken. Wij stellen vast dat de betrokken gedeputeerde (An Vervliet) en de betrokken partners constructief willen werken aan een oplossing. De communicatie naar de buurten te Buggenhout en Baasrode zijn ook voor ons belangrijk, zodanig dat er volledige transparantie is omtrent het dossier.”

“Ondertussen hebben we ook aan AWV de vraag gesteld om extra aantakkingen te voorzien vanuit Sint-Gillis op de N41, dit om vervoersbewegingen sneller op een regionale weg te krijgen en zo het centrum van Sint-Gillis meer te ontlasten van gemotoriseerd verkeer. Stad Dendermonde is geen voorstander van het behoud en heringebruikname van de oude spoorlijn, aangezien een traject tussen Dendermonde en Puurs ook kan voorzien worden door een elektrische bus voor personenvervoer. Op generlei mag de spoorlijn een hypotheek leggen op een ontdubbeling van de Mandekensstraat en de fietsroute”, besluit Meremans.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.