Parket werkt samen met Hamme en Dendermonde kunstproject voor kwetsbare kinderen uit

De vzw Id+Art en het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde hebben samen met drie organisaties jeugdopbouwwerk (Habbekrats, Groep Intro en Spoor 56), de stad Dendermonde, de gemeente Hamme en hun academies de handen in elkaar geslagen om een aantal bouwstenen aan te reiken aan kwetsbare kinderen die moeilijk aansluiting vinden bij het reguliere vrijetijdsaanbod waardoor zij door bewustwording en geloof in zichzelf hun grenzen kunnen verleggen en zich als helden kunnen ontpoppen tot kansrijke en talentvolle kinderen.

Vanuit hun alledaagse en directe leefomgeving (veelal de straat als habitat) wordt een stimulerend, inspirerend en drempelverlagend aanbod naar kunst, cultuur en samenleving gecreëerd als een exploratieveld waarin artistieke vrijheid en begeleide vrijheid hand in hand gaan. In vier stappen (verwondermoment, inspiratiemoment, artistiek moment en toonmoment) wordt gezamenlijk de definitie van leefruimte herschreven naar een gezonde leefomgeving die een duurzame en gevarieerde ruimte ontsluit en letterlijk het kloppend hart, de identiteit van de beide locaties, de stad Dendermonde versus de gemeente Hamme, aftoetst, bloot legt en in kaart brengt.

De concrete voorstelling van het project kan je bekijken via https://youtu.be/O3nZASX3I7k. Om dit project te realiseren start er op woensdag 1 september 2021 een crowdfundingactie. Het streefdoel bedraagt 9205 euro. Een gift kan via de website https://acties.streekfondsoostvlaanderen.be/project/29873

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)