Open VLD wil ook gevleugelde zebrapaden

Gevleugelde zebrapaden die een stuk langer zijn dan normale oversteekplaatsen, blijken niet alleen nuttig in zone 30 maar ook op wegen waar men iets sneller rijdt. Daarom stelt Open Vld Temse voor om de aanleg van gevleugelde zebrapaden ook uit te breiden naar zone 50.

Bart Van Geyt: “Gevleugelde zebrapaden verhogen heel sterk de zichtbaarheid waardoor ongevallen met zwakke weggebruikers in veel gevallen vermeden kunnen worden.”

Op de gemeenteraad van 14 december 2020 doet de fractieleider van Open Vld Temse het voorstel om de mogelijkheden te bekijken om gevleugelde zebrapaden aan te leggen in zones 50 in de gemeente Temse. Gevleugelde zebrapaden, waarvan de strepen een stuk langer zijn tegen de rijrichting in, blijken een verschil te maken in het aantal ongevallen. Momenteel wordt dit type zebrapad al toegepast in schoolomgevingen en op andere wegen met een maximum snelheid van 30km per uur.

Proefprojecten van VIAS, het Kenniscentrum voor verkeersveiligheid, bewijzen dat er ook minder conflicten voorkomen wanneer men dergelijke zebrapaden aanlegt op 2x2-wegen met een snelheidslimiet van 50km/u. Voertuigen stoppen gemiddeld iets meer dan 3 meter vroeger en verlenen ook sneller voorrang. Bart Van Geyt: “Heel wat ongevallen met voetgangers en fietsers gebeuren door een gebrekkige zichtbaarheid bij de chauffeurs. Zo vinden jaarlijks ruim 50 dodehoekongevallen plaats al dan niet met dodelijke afloop. De aanleg van een simpel gevleugeld zebrapad haalt dit cijfer sterk naar beneden. Chauffeurs remmen immers veel sneller af en hebben een beter overzicht op de oversteekplaats.”

(Redactioneel: TROS_Radionieuws )