Open VLD uit bezorgdheid omtrent timing uitbreiding sportcomplex Sint-Gillis

Bij oppositiepartij Open VLD zijn ze bezorgd omtrent de timing van de uitbreiding van de sportsite in de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis.

“De uitbreiding van de sportinfrastructuur stond bij alle partijen bovenaan de prioriteitenlijst, nadat dit onder ruim 20 jaar onafgebroken CD&V-bestuur onvoldoende aandacht kreeg. Bij de voorstelling van de meerjarenplanning in december 2019 klonk  het nochtans hoopvol: “In Sint-Gillis komt er een uitbreiding van de sportsite, met ongeveer 4,9 hectare. Het grootste deel van de gronden is al in eigendom van de stad. Het lokaal bestuur (via het Autonoom Gemeentebedrijf) trekt hiervoor de nodige budgetten uit. De nieuwe terreinen zullen worden aangelegd – o.a. gras en verlichting – om sportbeoefening op trainingsniveau te kunnen garanderen”, zegt gemeenteraadslid Laurens Hofman.

Open VLD Dendermonde is betreurd te moeten vernemen dat de plannen fors vertraging hebben opgelopen. “Hoewel dit werd gemarkeerd als een prioritaire actie. We begrijpen dat dergelijk project tijd en middelen vergt, om tot een gedegen masterplan en lange termijnvisie op de sportinfrastructuur te komen. Het schepencollege ging in zitting van 06/04/20 akkoord om eerst te gaan voor een minimale aanleg en parallel een globaal plan voor de lange termijn uit te werken. Dat vinden we een te verdedigen werkwijze, zo kan immers aan de hoogste noden alvast tegemoet gekomen worden. Hoewel intussen 4,86 ha van de beoogde gronden zijn verworven, is deze eerste stap nog steeds niet afgerond. Het laatste deel (0,83 ha) moet nog verkregen worden via een grondruil, wat het hele project momenteel lam legt”, zegt Hofman nog.

“Het is onbegrijpelijk dat de afwezigheid van de landmeter wordt ingeroepen als reden voor deze vertraging. De uitbreiding van het sportcomplex in Sint-Gillis werd aangeduid als een prioritaire actie, dan verwachten we meer daadkracht en oplossingsgerichtheid van het college. Door dit getalm, en wetende dat ook de tijdelijke terreinen een omgevingsvergunning vergen, wordt de kans steeds kleiner dat er deze legislatuur hieromtrent nog iets in de praktijk zal waar te nemen zijn. Alle dure woorden en de hoge noden bij de sportclubs ten spijt”.

Schepen van Sport Lien Verwaeren (CD&V) reageert: “Deze legislatuur stonden 2 grote sportinfrastructuurprojecten in het meerjarenplan, de bouw van een nieuwe sporthal in Grembergen en de verwerving van extra gronden in Sint-Gillis met het oog op uitbreiding van trainingscapaciteit. Daarnaast was het de bedoeling om een masterplan op te maken met oog op uitvoering in de volgende legislatuur. Er was inderdaad een beperkt budget voorzien om een acute nood op de site waar nu veel druk op zit deels op te lossen via tijdelijke aanleg. Maar – en ook dat werd uitgelegd op het AGB – nu we een alternatieve locatie in Grembergen hebben voor de hockey, nemen we al wat druk weg in Sint-Gillis. Bovendien gaven de sportclubs aan dat de hoogste nood zit in de aanleg van een kunstgrasveld (specifiek voor hockey) maar eigenlijk ook voor voetbal, en niet in een (tijdelijk) natuurgrasveld en dat er bij de uitbreiding van de sportterreinen ook extra kleedkameraccommodatie nodig. Dit alles zou dubbel werk en dubbele kosten met zich meebrengen (2 x omgevingsvergunning en 2 x aanleg). En dit was met het voorziene budget niet realiseerbaar.”

“Wij kiezen dus voor een duurzame oplossing, waarbij we direct goede oplossingen aanreiken. We starten dus (eind dit jaar) eerst met het masterplan. Het feit dat nog een klein deeltje moet verworven worden (heeft inderdaad wat vertraging door ziekte van de landmeter die dit dossier reeds goed kende en er aan werkte), heeft daar geen enkel effect op. Dit geeft dus geen vertraging. Van zodra het masterplan is, kunnen de middelen die voorzien waren voor de tijdelijke aanleg direct te investeren in de uiteindelijke aanleg. Ook voor tijdelijke terreinen is immers een omgevingsvergunning nodig en we willen onze middelen direct in het definitieve plan investeren. Dat lijkt mij persoonlijk te getuigen van goed bestuur. We gaan voorzichtig om met overheidsmiddelen en willen door een tijdelijke aanleg geen voorafname doen op een gedragen plan. Op die manier kunnen we ook direct de bezorgdheden van de buurt meenemen.”

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.