Oost-Vlaams Economisch Platform bundelt krachten voor een sterkere economie

Het Oost-Vlaamse Provinciebestuur bundelt de krachten met onderzoeks- en kennisinstellingen, bedrijven en andere overheden in een nieuw samenwerkingsverband: het Oost-Vlaams Economisch Platform (OVEP). Samen maken de partners werk van een relanceplan voor de Oost-Vlaamse Economie.

“Het is aangenaam wonen, werken en leven in Oost-Vlaanderen. Dat heeft de provincie vooral te danken aan haar sterke economie. Oost-Vlaanderen behoort tot de meest competitieve regio’s in Europa. Maar die economische en maatschappelijke welvaart staat onder druk. Zo zorgen onder andere de (nasleep van de) coronapandemie en de stijgende energieprijzen voor grote uitdagingen”, klinkt het. Het Oost-Vlaamse provinciebestuur wil er alles aan doen om die stevige economische positie te behouden en te versterken. Daarom start ze een nieuw samenwerkingsverband op: het Oost-Vlaams Economisch Platform (OVEP). “In dit platform bundelen de Provincie, onderzoeks- en kennisinstellingen, bedrijven en andere overheden de krachten om de Oost-Vlaamse economie te ondersteunen en te stimuleren.”Het Platform kwam in mei 2021 een eerste keer digitaal samen. Door de versoepelingen van de coronamaatregelen werd sinds september een fysieke doorstart gemaakt, waarbij ook het engagement werd getekend. Het OVEP schiet meteen uit de startblokken met een plan voor economische relance. Het krijgt de naam ‘Oost-Vlaanderen: de koers vooruit’. Het plan, dat voortbouwt op het Vlaamse relanceplan, bestaat uit enkele acties die zich richten op het weerbaar maken van de Oost-Vlaamse economie en samenleving.

Om dit te realiseren, maakt de Provincie in eerste instantie 950 000 EUR vrij. “Het OVEP zal om de drie maanden samenkomen om strategisch te overleggen, de vooruitgang te monitoren en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden te identificeren. Waar nuttig, zullen concrete allianties opgestart worden tussen de overheid, kennisinstellingen en bedrijven. De partners zullen ook samenwerken om Europese en Vlaamse middelen optimaal binnen te halen en in te zetten voor de economische ontwikkeling in Oost-Vlaanderen.”

Foto (c) Provincie Oost-Vlaanderen.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)