Onze-Lieve-Vrouwekerk werkt mee aan Leuvense KNAL!

De Dendermondse dekenale Onze-Lieve-Vrouwekerk herbergt een echte schatkamer aan kunst. Menig binnen- en buitenlandse bezoeker staat nogal eens verwonderd te kijken naar al dat moois. Ook kunstkenners van andere musea schatten de vele kunstwerken naar waarde. Nog tot 16 januari van volgend jaar is ‘De Hemelse Poort’, een 17de eeuws werk van een onbekende Vlaamse meester, te zien op het KNAL! Festival van de Stad Leuven en de KU Leuven binnen de tentoonstelling van PARCUM ‘Blik op oneindig’.

“Onze kerk toont inderdaad heel wat prachtige kunstwerken”, weet Etienne Van Hecke, voorzitter van de Kerkraad van de O.-L.-V.-kerk. “Regelmatig worden we gevraagd om werken uit te lenen en zo mee te werken aan nationale en internationale tentoonstellingen. In de mate van het mogelijke gaan we daar graag op in. In het verleden was er zo bv. een samenwerking met Milaan, waar een Van Dijck te zien was. Maar ook met Kassel voor een De Craeyer en recent nog enkele kinderkopjes in Antwerpen. Ook was onze deelname aan de tentoonstelling van ‘Vlaamse Meesters In Situ’ een erkenning van het kunstpatrimonium. We krijgen heel wat bewonderende commentaren van de vele bezoekers aan onze kerk. De museale functie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk valt binnen het toeristisch aanbod van Dendermonde dan ook niet te onderschatten.”

“In 2021 organiseert de universiteitsstad Leuven een cultuurevenement rond het thema ‘Big Bang’ of KNAL!, waarbij dit stadsfestival zich toespitst op de verwondering over de kosmos en op de vraag naar de plaats van de mens daarin, zoals gedacht en verbeeld door de eeuwen heen”, licht Candice Van Heghe, verantwoordelijke tentoonstellingen bij PARCUM, toe. PARCUM is het door de Vlaamse overheid erkende museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur. Als museum breng PARCUM tijdelijke thematentoonstellingen op het kruispunt van religie, kunst en cultuur. Religieus erfgoed is hiervoor het vertrekpunt, met bijzondere aandacht voor de betekenis van dit erfgoed en deze thema’s in de multireligieuze en diverse samenleving van vandaag. Publiek belang, actuele relevantie en het bevorderen van dialoog en reflectie staan hierbij centraal.

Binnen dit stadsfestival organiseert PARCUM een expo rond de oorsprongsgedachte vanuit religie en religieuze beleving. Van oudsher stelt de mens zich vragen, op zoek naar de oorsprong van zijn bestaan en zijn plek binnen een groter kosmologisch verhaal. Religie en religieuze kunst zijn een manier om hiermee om te gaan. PARCUM gaat dieper in op de precieze betekenis van religie in dit groter verhaal, en op de zingevende rol die (religieuze) kunst hierbij op zich neemt. Zowel de vraag ‘Waar komen wij vandaan?’ als de minstens even belangrijke vraag ‘Waar gaan wij naartoe?’ vormen hierbij de rode draad. “We verlenen graag onze medewerking aan dit stadsfestival”, verklaart Etienne Van Hecke. “Religieus erfgoed is geen oud en stoffig erfgoed uit lang vervlogen tijden. Integendeel, religieus erfgoed is verrassend hedendaags. Het geeft uitdrukking aan heel wat hedendaagse menselijke bekommernissen en vragen. In de PARCUM tentoonstelling ‘Blik op oneindig’ vinden we vier verhaallijnen terug, die we ook in onze kerk herkennen. Eerst is er religie als middel om de wereld te proberen begrijpen en structureren. Dan een beeld over hoe de mens zichzelf ziet. Vervolgens een confrontatie met de eigen menselijke eindigheid en tenslotte het zoeken naar een uitweg om ermee om te gaan. Vooral in het kader van dat laatste vroeg PARCUM onze medewerking. We ontlenen graag het werk ‘De Hemelse Poort’, een olieverf schilderwerk op doek van een 17de eeuwse onbekende Vlaamse meester. Nadien zal het zijn plaats in onze kerk weer innemen.”

Foto (c) Luc De Donder.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)