Ongenoegen over mogelijke sluiting spoorlijn 57 van Dendermonde naar Lokeren

Midden september publiceerde de Franstalige nieuwswebsite L-Post een artikel over mogelijke besparingen bij Infrabel. De spoorinfrastructuurbeheerder zou overwegen om o.a. de lijn 57 Dendermonde/Zele/Lokeren te schrappen. Contacten met Infrabel leren dat het nog maar om een interne oefening zou gaan, en hoewel federaal minister van mobiliteit Gilkinet al liet verstaan dat er van schrappingen deze legislatuur geen sprake kan zijn, willen de burgemeesters van Zele, Dendermonde en Lokeren alvast niets aan het toeval overlaten: “Deze lijn is cruciaal voor de uitbouw van een duurzaam mobiliteitssysteem in onze regio. Schrappen is absoluut geen optie, noch deze legislatuur, noch de volgende.”

Een sluiting van de lijn zou een enorme toename van het autoverkeer op de gewestwegen N47, N445 en het onderliggend wegennet tot gevolg hebben, meent Zeels burgemeester Hans Knop (CD&V): “Zelenaars zullen gedwongen worden om de auto te nemen richting de stations van Lokeren en Dendermonde, terwijl er op dit moment een efficiënt alternatief is. Het wegennet rond onze gemeenten kan de verkeersdruk op piekmomenten nu al nauwelijks aan. Ook de verkeers- en parkeerdruk in de stationsomgevingen van beide steden zal daardoor gevoelig toenemen. Naast het comfortverlies voor de pendelende Zelenaar, komt daardoor de verkeersleefbaarheid van Lokeren en Dendermonde in het gedrang. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat mensen die bewust kiezen voor het openbaar vervoer gedwongen worden om de auto te nemen op een moment dat het mobiliteitsbeleid op elk beleidsniveau er net op gericht is de tegenovergestelde beweging te stimuleren.”

Burgemeester Piet Buyse (CD&V) van Dendermonde deelt die mening: “Via lijn 57 heeft Dendermonde een tweede vlotte openbaar vervoersverbinding met Antwerpen. Als die verloren gaat, duwen we nog meer mensen in de auto richting Kennedytunnel. Onverantwoord. In een drukbevolkte regio als de onze is duurzame mobiliteit één van de grootste uitdagingen. In zo’n omgeving moet je net meer investeren in openbaar vervoer, niet minder.”

Burgemeester Filip Anthuenis (Open VLD) van Lokeren betreurt de gang van zaken. “Ik onderhoud de beste contacten met de mensen van Infrabel. En ik begrijp dat hun middelen schaars zijn en dat zij dus druk willen zetten op hun minister. Maar mensen die elke dag moeten knokken om de combinatie gezin/werk geregeld te krijgen, hebben daar geen boodschap aan. Ik hoop dat dit voorstel snel van de kaart wordt geveegd, zodat we de treinreizigers uit onze regio gerust kunnen stellen.“ De burgemeesters geloven niet dat het sluiten van lijn 57 het grote verschil maakt in de budgettaire oefening die Infrabel moet maken: “We slaan de handen in elkaar, en overleggen over welke acties moeten ondernomen worden om treinverbinding 57 blijvend te vrijwaren.”

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)