Onderhandelingen mogelijke overdracht gemeenteschool lopen

De gemeenteraad van Berlare gaf een mandaat aan het college van burgemeester en schepenen om onderhandelingen te starten met het gemeenschapsonderwijs, met het oog op een eventuele overname van gemeenteschool De Kleine Schuit in Uitbergen. De school in Uitbergen blijft. Bedoeling is de kwaliteit van het onderwijs in deelgemeente Uitbergen op lange termijn te verzekeren.

Als gevolg van deze beslissing zullen het huidige schoolbestuur (gemeente Berlare) en Scholengroep GO Dender van het gemeenschapsonderwijs officiële gesprekken starten. Urbain Van Boven (N-VA, schepen bevoegd voor onderwijs): “Ik weet dat veel mensen niet geloven dat de gesprekken nu pas starten. Toch is dat zo. We hadden en hebben nog steeds een participatief traject voor ogen met respect voor alle betrokkenen, maar omwille van externe factoren zitten we wat met een valse start.”

De schoolraad van GBS De Kleine Schuit gaf het advies het proces te temporiseren om ook een eventuele overdracht aan andere mogelijke onderwijsnetten, in casu het katholieke vrije onderwijs, te onderzoeken. Daar gaat het college van burgemeester en schepenen evenwel niet op in. Van Boven: “Een overdracht naar het vrij onderwijs verschraalt de levensbeschouwelijke en filosofische keuzevrijheid voor ouders. In dat scenario zouden immers vier van de vijf basisscholen in Berlare behoren tot het vrij katholiek onderwijs. Bovendien volgt het college van burgemeester en schepenen de lijn van het huidige Vlaamse regeerakkoord dat stelt dat bij een eventuele overdracht van een school van het officieel onderwijs in eerste instantie een overdracht binnen het officieel onderwijs wordt onderzocht.”

De emoties liepen hoog op, niet in het minst bij de personeelsleden van de school. Van Boven toont begrip maar roept nu op tot een professionele houding: “De school sluit niet, de naam en het vernieuwde pedagogische project blijven behouden, vastbenoemde en tijdelijke leerkrachten kunnen met hun statuut aan boord van De Kleine Schuit blijven. De herfstvakantie komt als geroepen en brengt rust en reflectie. Ik roep op om constructief en luisterbereid de komende weken mee te werken aan het participatief proces in nauwe samenwerking met de schoolraad, niet in het minst in het belang van de leerlingen. Al dan niet overstappen naar een ander schoolbestuur is een individuele keuze van elk personeelslid. Maar die keuze maak je best aan het einde van het traject, met kennis van zaken.”

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.