Nieuwe ondergrondse containers vergemakkelijken glasinzameling

ZevenVerkogemeenten investeren samen met Fost Plus bijna 70.000 euro in ondergrondse afvalsystemen voor glas.OokHamme heefter zoeensysteem bij. Gebruiksvriendelijk voor de inwoners. Een extra inspanning in de strijd tegen sluikstort door de gemeente.

Wieglazen flessen naar deDr. Hyleboslaan in Hammebrengt,heefthetal gemerkt:dewitgroene glasbollen zijnverdwenen en hebbenplaats gemaakt voorondergrondse containers. De gemeente investeertbijna 5.000 euro in een ondergronds inzamelsysteem voor glazen flessen en bokalen. Daarbovenop financiert Fost Plus, dat in ons land de aparte inzameling van glas organiseert en promoot,hetsysteemnog eensvoor hetzelfde bedrag. “Onze Verkogemeenten kiezen bewust voor ondergrondse glascontainers, omwille van de vele voordelen naar onze inwoners toe”, bevestigtbestuurderKurt Degraef.In 2018gingen de gemeenten binnen de werkingsregio van Verko voor de eerste keer in op het subsidievoorstel van Fost Plus voor het plaatsen van één ondergrondse glascontainer per gemeente. Ondertussen telt onze regio al26van deze systemen.Bestuurder Lotte Peeters: “De container bevindt zich onder de grond. De inwerpzuilen erbovenen dat zorgt voor een netter straatbeeldin vergelijking met eengrote glasbol.De inwerpopeningen zijngebruiksvriendelijk. En bovendien is de geluidshinder die ontstaat bij zowel het vullen als het ledigen van de container een pak minder dan bijde bovengrondse containers.”

Maar er is nogeenbelangrijketroef”, vultalgemeen directeur van Verko,Peter De Leeuw aan. “Onze medewerkers van de handhavingscel zijn dagelijks op pad om de glasbolsites te reinigen eneventuelesluikstorten te verwijderen. Zevoelen ook aan dat er mindersluikstort aanwezig is op de locaties waar de containers fraai ondergrondswerden ingewerkt.”
In Dendermonde wordt dit jaar nog een ondergrondse glascontainer geplaatst in de De Dammenlaan.In 5 andere gemeentenwerden de ondergrondse glascontainers al in 2022 geplaatst. Dat was het geval in deMolenstraat in Berlare,Kouterstraat in Laarne, Hoogstraat in Lebbeke, Watermolenstraat in Melle en Kruisbergstraat in Wetteren.

Foto (c) Verko.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.