Nieuwe gecentraliseerde aanpak voor textielinzameling

Sinds juli 2021 wordt de inzameling van kleding en textiel anders aangepakt in Lebbeke. Door de jaren heen werd textielinzameling op verschillende plaatsen in onze gemeente georganiseerd, doordat er contracten waren afgesloten met verschillende textielinzamelaars. Zij hadden elk hun eigen soort container (kleur, vorm,…) en plaatsten deze lukraak op het openbaar domein. Dit zorgde voor een onverzorgd uitzicht, ook omdat in de buurt van deze containers vaak werd gesluikstort.

In samenwerking met de intercommunale VERKO werd een raamcontract afgesloten met één textielinzamelaar. “Er worden 22 uniforme textielcontainers geplaatst op 13 verschillende locaties. Deze locaties zijn niet willekeurig gekozen. De textielcontainers zullen op de huidige sites van de glasbollen worden bijgeplaatst. Een uitzondering hierop is Denderbelle. In het centrum van Denderbelle staan geen glasbollen, waardoor er beslist werd om ter hoogte van buurthuis De Brouwerij een kledingcontainer te plaatsen, zodat de nabijheid gegarandeerd blijft”, zegt schepen Goedele Uyttersprot (N-VA).

“Op deze locaties kan je enkel terecht voor textiel en glas, alle overige afval moet je nog steeds aanbieden bij de eerstvolgende huis-aan-huisophaling of op het recyclagepark. Door de centralisatie van kleding- en glasinzameling kan de gemeente de locaties efficiënter monitoren en controleren. Er zal cameratoezicht gebeuren op willekeurig gekozen plaatsen. Deze methode heeft in het verleden al zijn nut bewezen. Vorig jaar werden in één weekend acht personen betrapt op sluikstorten en zij konden worden geïdentificeerd. Wie betrapt wordt, riskeert een GAS-boete (die kan oplopen tot 350 euro) en een factuur voor de opruimkost.” De locaties van de huidige glasbollen staan op www.lebbeke.be/glasbollen.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)