Er werd een nieuwe fietsverbinding gerealiseerd door de gemeente Buggenhout tussen Opdorp, Briel en St-Amands langs het militair domein in Buggenhout aan de Provincialebaan.

“Vorig jaar heeft het Vlaams gewest op vraag van de gemeente reeds een middeneiland aangelegd op de Provincialebaan om de fietsoversteek tussen Sluis en Weide te beveiligen”, geeft schepen van Mobiliteit Geert Hermans (CD&V) aan. “Deze week werd hieraan een vervolg gegeven door de verbinding tussen Weide en de Kuitegemstraat in St-Amands te vervolledigen. De vraag kwam er nadat vele ouders uit Opdorp en Malderen de vraag stelden om de fietsverbinding te verbeteren en te beveiligen voor de schoolgaande jeugd richting de nieuwe LAB-school van St-Amands. Ook kan deze fietsverbinding gebruikt worden door heel wat recreanten die richting Schelde fietsen.”

(bron: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)