Nieuw provinciaal subsidiereglement lokaal mondiaal beleid voor lokale besturen

De Provincie Oost-Vlaanderen lanceert een vernieuwd subsidiereglement en ondersteunt daarmee lokale besturen die inzetten op mondiale solidariteit. Vanaf 2022 bestaat het subsidiereglement uit twee onderdelen. Naast de subsidie voor projecten die het draagvlak voor lokaal mondiaal beleid versterken, komt er volgend jaar ook een subsidie voor educatief en informatief aanbod ter ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid.

Het is belangrijk dat lokale besturen duurzame en kwaliteitsvolle beleidskeuzes maken en hier de burgers van hun gemeenten actief bij betrekken. Mondiale solidariteit is daarbij een belangrijk aspect. Dankzij het subsidiereglement voor de ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid kan de Provincie Oost-Vlaanderen een financieel duwtje in de rug geven voor de uitvoering van verschillende projecten.“Met dit nieuwe reglement willen we lokale besturen en actoren stimuleren en ondersteunen om kwaliteitsvolle activiteiten op te zetten om het draagvlak voor mondiale solidariteit te vergroten”, zegt Leentje Grillaert, gedeputeerde bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking.

“Deze subsidie ondersteunt activiteiten met een duidelijke mondiale link die aansluiten bij thema’s rond wereldburgerschap, fairtrade en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De activiteiten moeten worden georganiseerd in samenwerking met verschillende lokale actoren. Vanaf dit jaar zijn er twee mogelijke indiendata: vóór 1 december 2021 én vóór 1 april 2022. De maximum subsidie bedraagt 7 000 EUR. Als lokaal bestuur kan je (vanaf 1 januari 2022) meer dan 50 workshops en vormingen aanvragen. Het aanbod bestaat uit verschillende thema’s en is geschikt voor verschillende doelgroepen.” Reglementen en aanvraagformulieren kan je raadplegen via https://oost-vlaanderen.be/internationaal-samenwerken/mondiale-solidariteit/subsidies.html.

Foto (c) Provincie Oost-Vlaanderen.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)