Nieuw bushaltebeleid in Dendermonde

In juli 2020 keurde de Vervoerregio Aalst (waartoe Dendermonde behoort) het nieuwe openbaar vervoerplan goed. “Belangrijkste pijler van dit plan is het onderscheid tussen het kernnet en het aanvullend net enerzijds en het vervoer op maat anderzijds, wat ervoor moet zorgen dat het openbaar vervoer efficiënter wordt georganiseerd”, zegt schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA). “Het vernieuwde haltebeleid kreeg ook vorm: zoals eerder gezegd, de impact op ons grondgebied is eerder beperkt, in vergelijking tot andere steden. Een paar haltes verdwijnen, een aantal worden samengevoegd of verplaatst omwille van efficiëntere dienstverlening.”

Op één locatie zal ook een nieuwe stopplaats worden ingericht. “Alle kernen van onze deelgemeenten blijven bediend en er komt ook een bus die pendelt tussen station Dendermonde en AZ Sint-Blasius. Voor onze stad is de balans dus positief! In dit nieuwe openbaar vervoerplan zullen alle Dendermondse deelgemeenten nog gedekt worden door een kern- of aanvullende lijn. Flexbussen (die de huidige belbussen vervangen) moeten ervoor zorgen dat ook haltes die niet bediend worden door een kern- of aanvullende lijn toch verbonden blijven met de rest van het netwerk. AZ Sint-Blasius zal vanaf heden ook makkelijker bereikbaar zijn door een vaste pendelverbinding met het station. Dit met een frequentie van twee bussen per uur”, zegt Meremans.

Tenslotte wordt ook extra ingezet op deelmobiliteit, zoals deelfietsen en deelwagens, die als een vorm van openbaar vervoer beschouwd en ingezet kunnen worden om de eerste of laatste kilometers mee af te leggen van en naar stations/haltes. “De knooppunten waar wordt overgestapt van openbaar vervoer naar een vorm van deelmobiliteit worden ‘hoppinpunten’ genoemd. Deze zullen een herkenbare vormgeving krijgen. In totaal verdwijnen drie haltes op Dendermonds grondgebied. Grembergen Kleinzand zal in de nieuwe lijnvoering niet meer worden bediend, omdat lijn 68 er niet meer langs zal rijden. Schoonaarde Schuiteplasstraat verdwijnt, omdat de afstand tot halte Schoolstraat te klein is. Grembergen Hamsesteenweg zal niet meer fungeren als halte, omdat volgens de reizigerstellingen de halte te weinig wordt gebruikt.”

Het vernieuwde haltebeleid zal moeten zorgen voor een efficiënter openbaar vervoer. “Bij het hervormen van de haltes werd met verschillende factoren rekening gehouden: basisbereikbaarheid, reizigerstellingen, afstand tot andere haltes, duidelijke naamgeving, maar ook met verkeersveiligheid en de mogelijkheden tot gecombineerd openbaar vervoer.”

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)