N-VA – Zele Vlakaf wil dierenbegraafplaats om verdriet te verwerken

Timothy Debeir (gemeenteraadslid N-VA – Zele Vlakaf) stelde voor om in Zele een dierenbegraafplaats in te richten. “Veel mensen hunkeren naar een fysieke plek om even naartoe te gaan en stil te staan bij het verlies en de mooie momenten die je met je huisdier meemaakte”, zegt hij.

Timothy Debeir licht toe: “Voor heel wat mensen maakt een huisdier een deel uit van het gezin. Het kan helpen tegen eenzaamheid, prestaties verbeteren tijdens het sporten of is de grootste speelkameraad van de kinderen. Wanneer je je huisdier dan na al die jaren verliest, rouw je daar ook om.”

De meerderheid stemde in met dit voorstel. De concrete invulling zal nu over de partijgrenzen heen uitgewerkt worden in een commissie. “Mensen hebben vaak nood aan rituelen om om te gaan met bijzondere gebeurtenissen in het leven. Een fysieke plaats om te rouwen hoort daar dikwijls bij. Voor kinderen kan dit trouwens een goede manier zijn om te leren omgaan met leven en dood. We zijn dan ook tevreden dat ons voorstel aanvaard werd”, besluit Timothy.

Schepen van Dierenwelzijn Thomas Bauwens (CD&V): “We hebben inderdaad de hand naar onze NVA-collega’s uitgestoken. We zijn ons bewust van het belang van een plaats om verdriet om overleden huisdieren te kunnen verwerken. Het dossier op de gemeenteraad was nog niet rijp voor een beslissing en daarom hebben we de collega’s gevraagd dit verder uit te werken en een voorstel te doen voor een locatie en een reglement die voldoen aan de milieutechnische verplichtingen van Vlaanderen. Zo kunnen we over de partijgrenzen heen op zoek naar een oplossing. Die oefening kunnen we dan op een commissie bespreken om tot de beste oplossing te komen.”

Foto (c) N-VA/Zele Vlakaf.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)