N-VA/Zele Vlakaf vraagt om hitteplan coronaproof te maken

Kim Van Cauteren, fractieleider van N-VA – Zele Vlakaf stelde op de gemeenteraad voor om de hitteplannen aan te passen aan de coronamaatregelen die er heersen.

“Het is belangrijk de Zelenaars goed te informeren over de gevaren van hittestress tijdens een warme periode. Kwetsbare groepen worden nu extra getroffen doordat ze ‘in hun kot’ moeten blijven, minder sociale contacten hebben en niet altijd goed weten welke voorzorgsmaatregelen ze moeten nemen. Maar ook onze gezondheidswerkers, die dagelijks beschermmateriaal moeten dragen, lopen gevaar”, legt Kim Van Cauteren uit. “De gemeente neemt al preventieve maatregelen, bv in de woonzorgcentra. Maar door de coronamaatregelen zijn de omstandigheden veranderd. Zo moet er extra aandacht zijn voor voldoende ventilatie, zeker in gemeenschappelijke ruimtes. Alles dicht houden om de warmte buiten te houden is dus geen optie. Door het dragen van mondmaskers en ander beschermend materiaal, moet er voldoende rust, water en afkoelingsmogelijkheden voorzien worden bij verzorgend personeel. Zo kan er vermeden worden dat ze gedehydrateerd raken of andere symptomen van hittestress oplopen.”

De meerderheid had hier oren naar en zal bekijken of er extra maatregelen nodig zijn. “Er zal bekeken worden of er informatie in De Zelenaar en via sociale media verspreid zal worden. Rotz en de thuishulpsector zijn zich al bewust van de gevaren, maar voor wie geen begeleiding krijgt is extra informatie belangrijk. Zeker omdat het hier gaat over kwetsbare groepen”, besluit Kim Van Cauteren.

Foto (c) Pexels.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)