Gemeenteraadslid Herman Van Driessche (N-VA – Zele Vlakaf) vroeg op de gemeenteraad om lachgas op te nemen als verboden drug in het GAS-reglement. “Zo kan de politie meteen optreden wanneer iemand tegen de lamp loopt. De belofte dat dit op korte termijn zal gebeuren stelt alvast gerust”, klinkt het.

Herman Van Driessche, gemeenteraadslid N-VA – Zele Vlakaf licht toe: “Uit cijfers van de ons omliggende gemeenten blijkt dat de populariteit van lachgas als roesmiddel meer en meer toeneemt. Het gebruik is nochtans niet zonder gevaar: het heeft (soms blijvende) invloed op de hersenen van jonge mensen, zorgt voor coördinatiestoornissen, gaten in het korte termijngeheugen en verwardheid. Bovendien laten de gevolgen zich nog een tijd na de roes voelen waardoor de kans op ongevallen in het verkeer groot is.”

De politie is zich bewust van de gevaren. “In de politieraad werd enkele maanden geleden al aangekondigd dat dit zal bekeken worden. Maar het bleef ondertussen al een tijd stil. We zijn blij dat ze er nu werk van maken. Ook in Zele zijn er al ongevallen gebeurd waarbij lachgaspatronen in het voertuig gevonden werden. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de politie deze problematiek ernstig neemt en zijn blij dat ze binnenkort de instrumenten in handen krijgen om meteen op te treden”, besluit Herman Van Driessche.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)