Minister Diependaele investeert in Dendermonds Erfgoed

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor twee belangrijke restauratiedossiers in Dendermonde: parochiekerk Sint-Egidiuskerk en de kloosterkapel Sint-Vincentiusinstituut. De Vlaamse Overheid kent voor beide projecten samen een premie van 168.913,61 euro toe. “Onroerend Erfgoed vertelt vaak een lokaal verhaal en geeft mee vorm aan onze Vlaamse identiteit. Dankzij deze standaardpremie kunnen de eigenaars met een eenvoudige procedure snel een ondersteuning krijgen om de waarde van het erfgoed  te bewaren. Het regelmatig onderhoud is de beste investering om dure restauraties in de toekomst te vermijden”, laat minister Diependaele weten.

De Sint-Egidiuskerk is een ontwerp uit 1899 van de Gentse architect Henri Vaerwyck. De eerstesteenlegging vond plaats op 30 augustus 1903, de bouwwerken waren in 1907 voltooid. “De kerkwijding werd om ideologische redenen – een liberaal gemeentebestuur – door de bisschop tot 1924 uitgesteld. De kerk is een vrij imposante, driebeukige neogotische kerk van het basilicale type, met vooraan een monumentale toren. De toren wordt bekroond door een hoge naaldspits. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de torennaald vernield, de klokken stortten neer en het dak brandde af. Vanaf 1920 werd gestart met herinrichtingswerken. De kerk is sinds 2003 beschermd als monument. In 2019 is een beheersplan voor de site goedgekeurd. Dat beheersplan is een draaiboek voor de komende 24 jaar waarin beschreven staat hoe de site beheerd zal worden zodat de erfgoedwaarden bewaard blijven.”

De binnen- en de buitenkant van de Sint-Egidiuskerk worden opgeknapt. Voor deze onderhoudswerken is een premie van 85.728,94 euro toegekend. Meer informatie: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/48893. Beheersplan: https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1017

De neogotische kapel van het Sint-Vincentiusinstituut was vroeger volledig ingesloten door de klooster- en schoolgebouwen en de aanpalende panden van het voormalige Onze-Lieve-Vrouw van Troostziekenhuis. “Door de afbraak van deze gebouwen kan je vandaag de vrijstaande kapel van op het openbaar domein zien. De kapel werd rond 1901-1902 ontworpen door stadsarchitect Alexis Sterck ter vervanging van een kleinere 19de-eeuwse kapel. Het is een sobere éénbeukige bakstenen kapel. Het dak en de gevels van de Kloosterkapel van het Sint-Vincentiusinstituut worden gerestaureerd. De neogotische kloosterkapel en  overdekte speelplaats van het instituut zijn sinds 2003 beschermd als monument.” Voor de restauratiewerken is een premie van 83.184,67 euro toegekend. Meer informatie: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200940

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)