Lokaal bestuur Zele pakt wateroverlast Heikant aan

Voor vrijdagavond 4 juni werden zware onweders voorspeld, mogelijk met wateroverlast tot gevolg. Spijtig genoeg kreeg ook Zele-Heikant zijn deel te verwerken. Op zeer korte tijd viel een enorme hoeveelheid water uit de lucht, met wateroverlastproblemen tot gevolg. De weg overstroomde en op sommige plaatsen kwam het water zelfs tot in de woningen. Het gemeentebestuur is zich bewust van dit probleem en werkt al geruime tijd aan een oplossing. Burgemeester Hans Knop (CD&V): “De wateroverlast bij hevige regenval is al jaren een steeds weerkerend probleem op Heikant. Het risico op schade bij de bewoners is telkens erg groot. We hebben een duurzame oplossing nodig. Daar starten we meteen mee.”

Door Aquafin werd een hydraulische studie uitgevoerd om de problematiek van de wateroverlast in Heikant aan te pakken. Het belangrijkste knelpunt hierbij bleek het overstort gelegen aan Heikant 278. “Het rioolwater van Heikant wordt afgevoerd naar het pompstation aan het kruispunt Heikant/Eekstraat, om vandaar te worden opgepompt naar de collector in de Gentsesteenweg. Omdat Heikant nog beschikt over een gemengd rioleringssysteem, komt ook het overgrote deel van het regenwater nog terecht in de riolering. Bij zeer hevige regenval kunnen de riolen de overvloed aan water niet meer slikken. Op dat ogenblik treedt het overstort aan Heikant 278 in werking en voert het overtollige water af naar een waterloop van 3e categorie. Uit de studie van Aquafin is gebleken dat de ontvangende waterloop aan het overstort onvoldoende debiet kan slikken. Ook het niveau waarop het overstort is aangesloten op de waterloop dient aangepast te worden. Aangezien de waterloop in het beheer is van de Polder Tussen Schelde en Durme werd in samenwerking met het Polderbestuur gezocht naar een oplossing.”

Om aan de waterloop te kunnen werken dienden een aantal oude stallen naast de waterloop afgebroken te worden. Dankzij de constructieve medewerking van de eigenaars, kon tussen het Polderbestuur en de eigenaars een akkoord gevonden worden om de stallen af te breken. Schepen van Openbare Werken Pieter Herwege (CD&V): “Wij willen uitdrukkelijk de aanpalende eigenaars van de waterloop bedanken voor hun constructieve houding om mee te helpen zoeken naar een oplossing en voor hun geduld bij de uitvoering ervan. Deze werken zijn wellicht geen antwoord op het ganse wateroverlastprobleem, maar maken wel een belangrijk deel uit van structurele aanpak ervan.”

Omdat zware regenbuien tijdens de zomermaanden steeds meer voorkomen (klimaatopwarming) wordt ook gezocht naar een langetermijnoplossing. Hierbij is het de bedoeling om waterbeheersing (afvoer van overtollig water) en waterbeheer (tegen gaan van verdroging door een minimaal waterniveau in de waterlopen aan te houden) te verzoenen. Hiertoe zal contact opgenomen worden met de dienst waterlopen van het provinciebestuur, om samen met hen en de Polder tussen Schelde en Durme een duurzaam waterbeheerplan op te maken voor de ruimte omgeving van Heikant. Schepen Herwege: “Door het in kaart brengen van het watersysteem in de ruime omgeving van Heikant, kunnen we de problematiek structureel en in zijn geheel aanpakken. Hopelijk vinden we snel de gepaste oplossingen, zodat wateroverlast in de toekomst kan vermeden worden.” Tegelijk dringt het gemeentebestuur ook aan op maximale ontharding op privaat domein. Burgemeester Hans Knop: “Nog te vaak stellen we vast dat mensen ganse oppervlaktes verharden met materialen die niet of nauwelijks waterdoorlatend zijn. Mensen moeten er zich van bewust zijn dat rechtstreekse waterinfiltratie echt een belangrijk deel van de oplossing is. Er zijn intussen voldoende materialen voorhanden om die doelstelling te halen en toch voldoende comfortabel gebruik te blijven maken van opritten en terrassen.”

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.