Lokaal bestuur koopt gronden aan op de hoek Merelstraat/Hullekenstraat

De stad Dendermonde wil een aantal stukken grond verwerven op de hoek van de Merelstraat met de Hullekenstraat. De gemeenteraad keurde de aankoop van de helft van deze gronden goed. Over de andere helft werd al een akkoord bereikt met de eigenaars.

“Deze strategische aankoop vloeit voort uit onderzoek van het lokaal bestuur, Infrabel en de provincie Oost-Vlaanderen over de haalbaarheid van een sluiting van een aantal overwegen in Sint-Gillis. Bij dit onderzoek werd de nadruk gelegd op kwalitatieve alternatieven voor de mobiliteit tussen de verschillende stadsdelen/wijken van Sint-Gillis. Bijkomende uitdaging hierbij is de doortrekking van de fietssnelwegen F44 en F221 doorheen het centrum van Sint-Gillis. Infrabel, het lokaal bestuur en de provincie willen de impact op de omgeving en de bebouwing maximaal inperken”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “Bij dit onderzoek werd vastgesteld dat de omgeving van de overwegen Hullekensstraat/Bareelstraat, Spoorwegstraat en Buisstraat/Pastoor Claeysstraat al sterk bebouwd is. Het is niet evident om een tunnel onder de sporen te kunnen voorzien, zonder te raken aan bestaande bebouwing.”

De bedoelde percelen zijn onbebouwd, met uitzondering van een oude woning en werden te koop gesteld. Het lokaal bestuur nam proactief het initiatief om deze gronden te verwerven. “Hierdoor wordt alvast op deze plek vermeden dat voor een alternatieve verkeerslink(en) tussen het centrum van Sint-Gillis en de wijk Lutterzele, bij een eventuele sluiting van de overwegen, bestaande bebouwing moet wijken. Het onderzoek naar andere tracé-alternatieven moet nog worden opgestart. Ook over de sluiting van de overwegen volgt nog verder overleg. Door deze strategische grondaankoop wordt de maatschappelijke haalbaarheid van een tunnel als alternatief voor de bestaande spoorwegovergangen in de buurt vergroot. Ook ontstaan er zo mogelijkheden voor een wijkontsluiting voor fietsers en voetgangers. In afwachting van definitieve plannen met deze percelen bekijkt de stadsadministratie in hoeverre de percelen een tijdelijke invulling kunnen krijgen.”

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)