Lebbeke stapt in het coachingtraject van Mooimakers

De Vlaming ergert zich te pletter aan zwerfvuil. Een efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid staat ook in Lebbeke hoog op de agenda.  Mooimakers is de motor van de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen. Via coachingtrajecten wil Mooimakers de lokale besturen daarbij ondersteunen. De gemeente Lebbeke heeft dan ook niet getwijfeld en een dergelijk coachingtraject aangevraagd en verkregen.

“Over een periode van drie jaar stapt onze gemeente in een intensief traject rond zwerfvuil en sluikstorten onder begeleiding van een coach van Mooimakers. In een coachingtraject nemen we enkele structurele maatregelen die zwerfvuil en sluikstorten beter beheersbaar maken. Daarnaast is er ook ruimte voor eigen lokale actiepunten.” verduidelijkt schepen Uyttersprot.

Bij de start van het coachingtraject werden enkele concrete actiepunten vastgelegd. Eén daarvan is het inventariseren en monitoren van de bestaande straatvuilnisbakjes met als bedoeling het beheer ervan zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. We ontmoedigen misbruik zoals het achterlaten van huisvuil in straatvuilnisbakjes, verwijderen straatvuilnisbakjes waar deze niet thuishoren en verhogen de capaciteit waar nodig. De hotspots met veel zwerfvuil en/of sluikstort worden gelokaliseerd en oplossingen worden onderzocht.

Door het coachingtraject wordt ook de samenwerking tussen de verschillende gemeentediensten geoptimaliseerd.

De vrijwilligerswerking bestaat al langer en kan een waar succes genoemd worden. De vrijwilligers ruimen zelf afval op en verwittigen de milieudienst als ze ergens een sluikstort aantreffen. De groep groeit nog steeds! Hun ervaringen worden meegenomen in het coachingtraject.

Uiteraard wordt ook de lokale politie hierbij betrokken. Tijdens de week van de handhaving wordt extra aandacht besteed aan zwerfvuil en sluikstorten. Overtreders worden niet noodzakelijk direct beboet maar op gepaste wijze aangesproken om hen te wijzen op hun gedrag en hen ermee te confronteren.

Zwerfvuil en sluikstorten kost de lokale en andere overheden handenvol geld dat uiteraard nuttiger kan besteed worden. Ook de milieu-impact is niet gering, rondslingerend afval verdwijnt namelijk niet uit zichzelf. Het eindigt als plastic soep in de oceanen of het breekt in steeds kleinere deeltjes uit elkaar om zo, als microplastics in ons drinkwater en voeding terecht te komen. Afvalstoffen als verf, olie en andere chemische producten komen we tegen in onze grachten en bermen. Bovendien is veel van het zwerfvuil te recycleren. Dubbel zonde dus.

Ten slotte storen burgers zich ook heel erg aan zwerfvuil. De gemeente krijgt hier veel klachten over en een deelname aan het coachingtraject is dan ook een logisch gevolg. De bedoeling is te (blijven) monitoren, evalueren en opvolgen, met als doel een schoner en proper Lebbeke.

(Redactioneel: TROS_Radionieuws )